Tezyini Sanatlar ve Peyzaj Mimarlığı

Tezyin, Arapça ziynet kelime-sinden türemiştir ve süs anlamına gelmektedir. Tezyini sanatlar terimi ise süsleme sanatlarını ifade etmektedir (Kabakcı, 2013). Ebru, hüsni hat, tezhip, katia, kitap kabı sanatları, taş ve ahşap üzeri bezemeler, dokuma, iş...

Şanlıurfa’nın Kent Kimliği Olgusunda Bitkilerin Önemi

Tarihi yaklaşık 9 bin yıl öncesine dayanan Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değeri o kadar derindir ki, dünyanın birçok kaynağında; Hz. İbrahim’in doğduğu, Hz. Eyyüb’ün yaşadığı bu kent ile alakalı bilgiler yer bulmaktadır. Bu bağlamda; Tarihi İpek Yol...

Türk -İslam Sentezi Osmanlı Bahçesinde Bir Canlı Organizma: Topkapı Sarayı

Tarihsel süreç içinde tüm sanat ve mimari eserlerin oluşumunu etkileyen kültür, Türk bahçe sanatının da önemli bir belirleyicisi ol-muştur. Toplumsal olaylardan felsefi ve dini yaklaşımlara kadar çeşitli akımlardan etkilenen bahçe olgusu, somut bir kül...

Ağaç ve Ahlak

Refik Halit Karay Kimdir? 1888 yılında Beylerbeyi’nde dünyaya gelen Refik Halit Karay Galatasaray Sultanisi ve Mekteb-i Hukuk’ta okumuştur. Meşrutiyet yıllarında gazeteciliğe başlayan Karay, kısa sürede hiciv yazılarıyla üne kavuşmuş, ‘...

Dünyamızı Biçimlendiren Olağanüstü Bitkiler

Taze demlenmiş çay, kekteki üzüm, bol biberli çiğ köfte, pilav üstü kuru fasulye, ısırdığınızda ağzınızı kamaştıran yeşil elma, çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane: Nar, salata ve üzerine zeytinyağı, yeniden moda olan bambu eşyalar, eskiden der...

Dört Renge Bürünen Çiçek: Ortanca

Ortancalar Hydrangeaceae familyası Hydrangea cinsi içerisinde yer alır. Bitkinin cins ismi Hydrangea’nın suyu sevmesi ve meyvenin su kabını andırmasından dolayı Eski Yunanca’da ‘Su Kabı’ anlamına gelen ‘Hydra’ (su) ve ‘Aggeion’ (kap) kelimelerinden gel...

Türk’ün Sevdiği Atatürk Çiçeği Yetiştirme ve Üretimi (3. Bölüm)

9. Kök Ortamı   Saksılı süs bitkilerinde 0 torf en çok kullanılan kök ortamıdır. Torfun kuruyunca nemlendirilmesi zor olduğundan içine polyetilen sorbiten yağ asidi esterleri katılır. Bunlardan 100-150 ml ...

Sembol Bitkilerimiz ve Özellikleri

Sembolizm evrensel bir değerdir ve insanların ortak dilidir. Farklı dil, kültür ve yazı sistemlerinde tüm insanlara aynı mesajı verir ve aynı çağrışımı yapar. Yani semboller evrensel yasa, ilke, bilgi ve fikirleri açıklayan işaretlerdir. Bir kısmı basi...

Geçmişten Günümüze ‘Bahçe’ Kavramı

Dr. İsmet Gürses’in Anısına Konuşmama bazı tanımlar yapmakla ve bir de sizlere geçmişteki anımı iletmekle başlamak istiyorum. Bahçe; etrafı çevrili (kapalı) bir mekan birimi, latincesi “Hortus conclusus“ bu mekan gerek tanzim gereks...

Peyzajda Kullanılan “Doğal-Akdeniz Bitkilerimiz” (Bölüm-3 / Çalılar)

VITEX AGNUS-CASTUS - HAYIT Vitex agnus-castus, Verbenaceae (Mineçiçeğigiller) ailesine ait yaprak döken bir çalıdır. Akdeniz kıyılarından, Orta Asya’ya kadar olan coğrafi bölgede doğal olarak bulunmaktadır. 5 m boy ve 5 m çapa kadar büyüyebilir. G...