Bir Garip Sultan: II. Abdulhamit Han

Yıldız’a taşındım. Burada güneşe, açık havaya, ışığa ve güzelliğe kavuştum. Parkın bir kısmını rahmetli babamın yaptırmış olduğu, yeryüzünün bu köşesine gençliğimden beri özel bir ilgim vardı.” Sultanın garipliği yetim olarak büyümesind...

İstanbul’un Bazı Heykel ve Plastik Objeleri

Peyzaj mimarlığı çalışmalarının temel amacı insanlar için kentsel ve kırsal alanlarda ekonomik, kültürel ve estetik yönden yararlı yaşam ortamları sağlamaktır. İyi bir mekan organizasyonu ise ancak estetik ve fonksiyon ilkelerinin ışığı altında çevreni...

Doğada Sanat: Land Art

İnsanoğlunun doğa ile olan ilişkisi, özellikle 19.yüzyılda meydana gelen endüstriyel gelişmeler ile birlikte zayıflamaya başlamış ve neredeyse kopma noktasına gelmiştir.  Sanayi devriminin tetiklediği teknolojik gelişmeler ile köy ve kasabalardan ...

İspanya’da İslam Bahçe Kültürü Örnekleri: Alcazar ve Cordoba Katedrali

İslam dininde bahçe sanatı Arapların İslam dinini ve kültürünü yaymaya başladıkları M.S VII.nci asırdan itibaren hemen hemen bin sene süre ile bahçe sanatı, İslam ve Hristiyan dinlerinin etkisinde gelişmiştir. Fakat Avrupa’da...

Beylerbeyi Sarayı Bahçeleri

Tarihi saray bahçeleri, ait oldukları dönemlerin kültürel özelliklerini yansıtmaların yanı sıra, bu mekanları kullananların yaşam biçimlerini ve dönemin anlayışı ile yapım tekniklerini de yansıtan oluşumlardır. İnsan-doğa ilişkileri sonucunda ortaya çı...

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Cennet Tasvirleri ve İslamda Bahçe

Kur’an-ı Kerim’deki cennet tasviri, İslam bahçe anlayışının temelini oluşturmaktadır. Ayetlerde yer alan bir takım detaylar, akarsular, çiçek açmış ağaçlar, her türlü meyveler gibi, cennetin güzelliklerini ifade etmekte; dolayısıyla da bir mutluluk mek...

Adına Bir Devir Açtıran Çiçek: Lale

Bitkiler, özellikle de çiçekli olanlar insanlar için duygusal açıdan bir rahatlama, güzel düşünceye yöneltme gibi çeşitli psikolojik etkilere sahiptir. Bunun yanı sıra bazı bitkiler farklı din ve medeniyetlerde farklı duygular çağrıştırmaktadır. Bu bit...

Tarihi Çevrelerde Dış Mekan Tasarımı ve Mevlana Müzesi Örneği

Tarihi kentlerimizde yerleşme dokusu genel olarak topoğrafya ile ilginç bir bütünleşme ve uyum sergilemektedir. Birçok tarihi kentin erişilmesi zor, en yüksek noktasına yerleşmiş bir akropolü ya da kalesi bulunmaktadır. Kimi kentlerde ise toplumun en ç...

Osmanlı Devletinde Çiçek Sevgisi Ve Bir Devre Adını Veren Lalenin Yolculuğu

Osmanlı Devletinde Çiçek Sevgisi Çiçek sevgisi ve çiçek yetiştiriciliği Türklerin günlük hayatında çok önemli yer tutmaktadır. Özellikle Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra çiçeklere karşı sevginin daha da derinleştiği görü...

Türk Sanatında Minyatür ve Lavanta Çiçeğinin Stilize Edilmesi

Anadolu coğrafyası Türk kültürü açısından önemli bir yere sahiptir. Kültürümüzün şekillenmesi dini inançlar ve doğa ile Geleneksel Türk Sanatlarına da yansımıştır. Bu doğrultuda doğada bulunan bitkiler hem süsleme sanatlarında hem de sosyal ve kültürel...