TAŞKIN CADDE PEYZAJLARINDA YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

İklim değişikliklerinin getirdiği sonuçları her gün daha fazla hissetmeye başladığımız bugünlerde; Dünyada birçok kentte şiddetli yağış nedeniyle su baskınları, çok fazla can ve mal kayıplarına, çevre felaketl...

İSTANBUL’UN SU SORUNU ÖNCELİKLİ OLMALI

Sahar Pouya Phd candidate of şehir ve Bölge Planlama İstanbul Technic Üniversite   İstanbul, dünyadaki 23 şehir (10 milyondan daha fazla nüfusa ...

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KULLANIMINDA YAPAY SULAK ALANLARIN YERİ: TARİHSEL GELİŞME, MEVCUT DURUM VE GELECEĞ

Doç. Dr. Reyhan ERDOĞAN Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü  ...

SU VARLIĞI

Yerkürenin dörtte üçünü sularla kaplı olup, dünyadaki toplam su miktarı 1 milyar 400 milyon km³tür. Suların %97,5i tuzlu su olduğu için kullanılamamaktadır. Kalan %2,5lik kısım ise tatlı sudur. Tatl...

Kentsel Yaşama Katkıları Yönünden “SU” yun Tasarım Biçimleri

  Araş. Gör. Büşra EZENCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm&uum...

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ: Sel Baskınlarına Karşı YEŞİL

Alberto GIUNTOLI Phd. Peyzaj Mimarı   Burçin CANDAN Peyzaj Yüksek Mimarı       2050 ...

BİTKİSEL TASARIMIN KENT MAKROformUNA KATKISI

Araş. Gör. Mert ÇAKIR Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü   ...

EKOLOJİK YAKLAŞIMLI PEYZAJ PLANLAMA

İnsanoğlunun günümüze dek yapmış olduğu tüm araştırmalar ve elde ettiği tüm bulgular, insan topluluklarının gelişiminde ve dünyaya etkisinde çevrenin rolünün oldukça büyük olduğunu ortaya ...

ANKARA’nın kent kimliği ve kaybedilen kentsel, kültürel ve arkeolojik miraslar: HACIBAYRAM örneği

Prof. Dr. Mehmet Tunçer Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ...

PLANT DERGISI KENT AĞAÇLARI VE KORUMA YAKLAŞIMLARI

İnsan-doğa ilişkisi göz önüne alınmadan gerçekleştirilen kentleşme ile oluşan yapay ortamlarda, insanın doğasına uymayan koşulların giderek egemen olması kaçınılmazdır. Bu bakımdan yeşil alanların yaşam koşullarını iyileşti...