Osmanlı Dönemi Bahçelerinden Millet Bahçelerine

Son dönemde kentlerimizde çağdaş yaşamın gereği olarak, kent içinde ve dışında kentlilerin boş zamanlarını eğlenme, dinlenme ve toplanma amaçlı olarak değerlendirebileceği alanlardan biri de Millet Bahçeleri olacağı hedeflenmektedir.  Bu yazıda; O...

Yeryüzündeki Cennet

Tarihsel gelişim içinde peyzaj sanatına olan ana etkenlerin içinde “Din Etkisi” özellikli bir yer tutar. Büyük Mısır uygarlığında evren ve insan yaşamı hakkındaki düşünceler, tanrılara inanış, din felsefesi gibi diğer etmenler, bahçe sanatını 5000 yıl ...

18. Yüzyıl Türk İşlemelerinde Türk Bahçeleri

Türk kadın ve kızları doğadan elde ettikleri ham maddeleri el tezgâhlarında dokumakla yetinmemiş, dokudukları kullanım eşyalarını ve çeyizlerini işleyerek süslemişlerdir. Bu süslemelerde ince bir zevk, renk, motif ve tekniği birleştirerek sanat eserler...

İslam Medeniyetinde Bahçe Sanatı İlkeleri ve Çar Bağ Bahçe Mimarisi

Türkçede kullanılan “bahçe” kelimesinin aslı Farsça “bağçe” olup “küçük bağ” anlamına gelmektedir. Arapçada bahçe karşılığında hadika, ravza, firdevs ile bazen Farsçadan geçmiş olan bustan (bostan) kelimeleri kullanılır (Evyapan 1994). Bahçe Sanatı vey...

GÜLDE ISLAH

Dış Mekân Yeni Gül Çeşitlerinin Geliştirilmesi Güle gönül verenler için gül, “en çok sevilenden” yansımalar taşıdığı için güzeldir. Bu nedenle; Gül aşktır, gül sevgilidir, gül  şükürdür, gül sabırdır, gül gülmektir, gül dikeni bile hoş göster...

MİTOLOJİDE GÜL

Gül Çiçeklerin En Yücesi, En Efendisi… Gülün tarihi,  insanlığın tarihinden önce başlar. Yazılı tarihte güle ait ilk kayıtlara 5000 yıl önceki Mezopotamya kil tabletlerinde rastlanmıştır. Pek çok tarihçi gül suyunun...

GÜLCÜLÜK

Anadolu, zengin doğası, biyoçeşitliliği ve her iklimin yaşandığı bölge olması ile Dünyada eşi benzeri olmayan coğrafi avantajlara sahiptir. Bu nedenle bölgede hemen hemen birçok tarımsal ürün başarıyla yetiştirilebilmektedir. Türkiye’nin sa...

YAŞAMIN KIYISINDA LOKOMOTİF OLABİLMEK

Dr. Öğretim Üyesi Hande Sanem ÇINAR      Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer KART AKTAŞ        Dr. Öğretim Üyesi İpek Müge ÖZGÜÇ ERDÖNMEZ  Öyle zordur ki yaşamın kıyısını tanımlamak. Bilim insanı için; KIYI, planlama algısı ile tanımlanırken,...

KENT PARKLARININ ÖZNEL İYİ OLUŞ HALİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Doktora Öğrencisi Kentlerdeki yeşil alanların temel unsurlarından biri olan kent parkları, özellikleri, işlevleri ve sağladığı olanaklar kapsamında kentl...

WROCLAW KENT KİMLİĞİ

WROCLAW KENT KİMLİĞİ  “Mimarlık, bütün bir çevrenin görünür kılınış biçimidir” (Lynch) Doğası, yapıları ve insanları bakımından kentler birbirinden farklıdır. Her medeniyet, kültür ve topluluk sahi...