EKOLOJİK YAKLAŞIMLI PEYZAJ PLANLAMA

İnsanoğlunun günümüze dek yapmış olduğu tüm araştırmalar ve elde ettiği tüm bulgular, insan topluluklarının gelişiminde ve dünyaya etkisinde çevrenin rolünün oldukça büyük olduğunu ortaya ...

ANKARA’nın kent kimliği ve kaybedilen kentsel, kültürel ve arkeolojik miraslar: HACIBAYRAM örneği

Prof. Dr. Mehmet Tunçer Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ...

PLANT DERGISI KENT AĞAÇLARI VE KORUMA YAKLAŞIMLARI

İnsan-doğa ilişkisi göz önüne alınmadan gerçekleştirilen kentleşme ile oluşan yapay ortamlarda, insanın doğasına uymayan koşulların giderek egemen olması kaçınılmazdır. Bu bakımdan yeşil alanların yaşam koşullarını iyileşti...

MERMER OCAKLARI PEYZAJ REKLAMASYONUNDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

    Prof...

MERYEMANA VADİSİ Örneğinde Tarihi Peyzaj Karakter Sınıflandırması

Floransada 2000 yılında düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Konferansı Toplantısında peyzajın ilk olarak uluslararası platformda gündeme geldiği "Av...

GÖREME TARİHİ MİLLİ PARKI’NDA YAŞANAN PAYDAŞ SORUNLARI

  Doğada süregelen insan baskısının olumsuz etkilerini önlemek amacıyla türlerin ve yaşam alanlarının, buna ek olarak kültürel, jeolojik, arkeolojik ve tarihi değerlerin korunması gerekliliği fikri oluşmuştur. Bu f...

AFYONKARAHİSAR BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARKI’NIN Ekomüze Olarak Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümü Peyzaj Mimarlığı Bölümü   Nergiz BELEN ...

MİLLİ PARKLARDA ZİYARETÇİ YÖNETİMİ

  Korunan alan statülerinden biri olan ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında etkin rol üstlenen milli parklar, küresel ölçekteki kaynak çeşitliliği ile yerli ve yabancı ziyaretçiler aç...

Doğa Koruma ve Milli Park Düşüncesinin Edebi ve Felsefi Temelleri: AŞKINCILIK

Aşkıncılık On dokuzuncu yüzyıl Amerikan entelektüelleri arasında yer alan bir grup, yaygın adlarıyla Aşkıncılar, yaşadıkları dönemin entelektüel hayatını etkileyen çeşitli düşünceleri yanın...

TÜRKİYE’DEKİ KORUMA KATEGORİLERİ İÇİN BAZI PEYZAJ STATÜ ÖNERİLERİ

  Osman UZUN Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü     Baz...