TARIM BAKANI FAKIBABA İLE DOBRA DOBRA

5 Nisan 2018 Perşembe
TARIM BAKANI FAKIBABA İLE DOBRA DOBRA


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sektörümüzle alakalı olarak ilk geniş kapsamlı mülakatı için sektörün lider dergisi PLANT'ı tercih etti. Bakan Fakıbaba, PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi'ne sektörü değerlendirdi, yeni gelişmeleri aktardı, bakış açısını ortaya koydu;

-          Süs bitkileri sektörü ile ilgili işlemler ve ikincil mevzuat uygulamaları Bakanlığımızda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülüyor.

-          Süs bitkileri sektöründe uygulanan %18 KDV oranının indirilmesine yönelik talepler, Bakanlığımıza iletildi. Konuyla ilgili değerlendirmeyi yaptık.

-          Kamunun ihtiyacı olan ve ihalat yoluyla karşılanmakta olan türlerin ülkemizdeki üretilmesinin sağlanmasını, böylelikle ithalatın büyük ölçüde azaltılmasını amaçlıyoruz.

-          Hazineye ve TİGEM'e ait taşınmazların uzun vadede süs bitkileri üretimine açılması için Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor.


 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi İmtiyaz Sahibi H. Remzi Adıyaman'a önemli açıklamalarda bulundu.

KDV oranıyla ilgili talepleri Maliye Bakanlığına ilettiklerini kaydeden Bakan Fakıbaba, "Konuyla ilgili değerlendirmeyi yaptık ve bu yöndeki talebi Maliye Bakanlığına ilettik" diye konuştu.

Süs bitkileri sektörünün, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu konuna dayanarak, AB mevzuatıyla uyumlu olarak hazırlanan "Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik" kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Bakan Fakıbaba, "Bu yönetmelikle süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin üretim ve pazarlanmasının kuralları, üreticilerinin yükümlülükleri ve yapılan üretimlerin kontrol ve denetimlerine dair hususlar belirlenmiştir. Söz konusu kanun ve yönetmelikte belirtilen çalışmalar, Bakanlığımızda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülüyor. Süs bitkileri sektörü ile ilgili işlemler ve ikincil mevzuat uygulamaları da bu başkanlığımız tarafından ifa ediliyor" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Plant Dergisi'nin sorularını yanıtladı.

 

 

Sayın Bakanım, öncelikle bakanlık görevinizde şahsım, peyzaj ve süs bitkileri sektörümüz ve Plant Dergisi ailesi olarak başarılar diliyorum. Ülkemiz ve sektörümüz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Malumunuz ülkemiz iklim ve toprak avantajı ile süs bitkileri üretimine çok uygun ve coğrafi konumu itibariyle de ihracata imkân tanıyan bir konumda. Ülkemizde süs bitkileri üretiminin planlanması, geliştirilmesi, ihracat imkânları için yapmayı planladığınız çalışmalar nelerdir?

 

Süs bitkileri sektöründeki dış ticaret hacminin, ülkemizin gelişmesine paralel olarak her yıl genişlediğini görüyoruz. Bakanlığımız uygulamaları ve politikaları çerçevesinde süs bitkileri sektöründe ihracat hacmimiz, ithalat hacmine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Politikalarımızın yanı sıra sektörün katkıları ile sektörde oluşan yüksek standartlı üretim, bu alandaki ihracat hızımıza olumlu olarak yansıyor. Bu gidişle yakın zamanda ithalat ve ihracat dengesine ulaşacağımızı düşünüyorum.

Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefi çerçevesinde süs bitkileri sektörü için 500 milyon dolarlık bir ihracat hedefi belirlenmiş bulunuyor. Özellikle son iki yıldır ihracattaki artış memnun edici görünse de bu hedefe ulaşmamız için yıllık ortalama artışın % 20 düzeyinde olması gerekiyor.

Ülkemiz, bulunduğu coğrafyada gelişen ekonomilere ve yeniden şekillenen komşu ülkelere sahip. Ayrıca Türkî Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika ülkelerini de hedef pazarlar olarak görmemiz lazım. Bu pazarlardan beklenen payı almak için tabii ki üretime yönelik politikalar ortaya koymamız gerekiyor. Sıkça dile getirdiğim bir ifadem var: "Bu Bakanlığın adı Üretim Bakanlığı olsun' diye. Bu noktada üretimin, verimin ve kalitenin yanındayız her zaman. Çalışmalarımızı da bu minvalde yürütüyoruz. Ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşan süs bitkilerinin üretim ve pazarlaması ile ilgili olarak Bakanlığımızca azami gayret içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim.

Bakanlık olarak sektörde faaliyet gösteren üreticilerimizi ciddi manada destekliyoruz. Sektörün 2023 hedeflerine ulaşabilmesi adına mevcut destekleme politikalarımızın artarak devam edeceğini belirtmek isterim. Uzun vadede sektörün yatırım enerjisini üretim politikasına çevirebilmesi için düşük faizli kredilerin tavan fiyatlarının artırılması ve hazineye ait taşınmazların süs bitkisi üretimine açılması konusunda ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam ediyor.

 

 

SEKTÖRÜN TALEP VE İHTİYAÇLARINI GÖZ ÖNÜNE ALARAK ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ

 

Türkiye'de süs bitkiciliği üretim sektörüyle alakalı Bakanlığınızda müstakil bir başkanlığın olmaması sektör açısından bir eksiklik olarak görülüyor. Bu konudaki mevcut durum nedir ve bu durumu bir eksiklik olarak görüyor musunuz?

 

Süs bitkileri sektörü, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu kanuna dayanarak, AB mevzuatıyla uyumlu olarak hazırlanan "Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik" kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yönetmelikle süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin üretim ve pazarlanmasının kuralları, üreticilerinin yükümlülükleri ve yapılan üretimlerin kontrol ve denetimlerine dair hususlar belirlenmiştir.

Söz konusu kanun ve yönetmelikte belirtilen çalışmalar, Bakanlığımızda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülüyor. Süs bitkileri sektörü ile ilgili işlemler ve ikincil mevzuat uygulamaları da bu başkanlığımız tarafından ifa ediliyor.

Sektörün Bakanlığımızdaki mevcut konumu bellidir ve bu konum, ilgili kanun ve ikincil mevzuat hükümleri ile de korunmaktadır. Süs bitkileri sektörü, Bakanlık olarak önem verdiğimiz bir alan. Konuyla ilgili genel müdürlüğümüz ve daire başkanlığımız, sektörle devamlı diyalog halinde. Sektörün talep ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak çalışmalarını yürütüyorlar.

 

 

KDV ORANININ İNDİRİLMESİNE YÖNELİK TALEPLERİ MALİYE BAKANLIĞINA İLETTİK

 

Türkiye'de Süs Bitkisi üretim sektörünün bir diğer önemli sorunu ise KDV oranlarının çok yüksek olması. Sizce de, yüzde 18 KDV oranı yüksek değil mi? Diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi maliyetler ve emek var, yeni gelişen bir tarım kolu. Süs bitkileri materyalinde uygulanması gereken KDV oranı kaç olmalıdır? KDV'nin indirilmesiyle ilgili düşünceniz var mı? Nasıl bir çalışma yürüteceksiniz?

 

Süs bitkileri sektöründe uygulanan % 18 KDV oranının indirilmesine yönelik talepler, sektör temsilcileri tarafından Bakanlığımıza iletildi. Konuyla ilgili değerlendirmeyi yaptık ve bu yöndeki talebi Maliye Bakanlığına ilettik. Bu indirimin gerçekleşmesini ve Maliye Bakanlığı'nın, sektörün talebi doğrultusunda bir düzenleme yapmasını ben de çok arzu ediyorum.

 

 

SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇMAK VE YATIRIMA TEŞVİK ETMEK BAKANLIĞIMIZIN ÖNCELİKLERİ ARASINDA

 

Bakanlık olarak süs bitkilerinde verimliliği artırmak, üretim kapasitesini çoğaltabilmek adına nasıl bir strateji izliyorsunuz?

 

Her şeyden önce ülkemiz, doğası itibariyle dünya üzerinde yetişen birçok süs bitkisi türünü yetiştirmeye müsait. Bu manada ülkemizin bu zenginliğini kullanabilmek, sektöre üretim çeşitliliği açısından geniş bir yelpaze getirecektir. Ancak sektörde faaliyet gösteren üreticilerimizin hem bu çeşitliliği yakalamakta bir miktar geride kaldığını hem de sektöre uzun vadeli yatırım yapmaktan çekindiklerini gözlemliyorum. Bu da ürün çeşitliliğinde bir daralmaya yol açıyor. Ayrıca özellikle çok yıllık dış mekân süs bitkileri gibi uzun yıllar üretim süreci gerektiren ve emek isteyen süs bitkilerinin yurt içinde bulunabilmesini de zorlaştırıyor. Bu noktada devlet-özel sektör işbirliğini geliştirerek uzun vadeli üretim ve yatırım sistemlerini oluşturmak amacıyla AR-GE yatırımlarını artırmamızı, sektörün geleceği açısından önemli görüyorum.

Ülkemizde süs bitkileri alanında Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü başta olmak üzere Bakanlığımız araştırma enstitüleri ile 14 adet özel sektör araştırma kuruluşu, süs bitkileri alanında Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmekte. Sektörde kaliteli ürün elde etmeye yönelik faaliyet gösteren gerek kamu gerek ise özel kuruluşların bu çalışmalarını Bakanlıkça destekliyoruz.

Sektörün üretim anlamında Avrupa ülkeleri ile rekabet etmesine imkân tanıyacak ve özellikle Orta Doğu ve Asya ülkelerine ihracat potansiyelimizi artıracak çalışmalar için sektörün önünü açmak ve yatırıma teşvik etmek Bakanlığımızın öncelikleri arasında. Bu anlamda; gerek sektöre verilecek AR-GE ve işletme yatırım kredilerinin artırılması gerekse Hazineye ve TİGEM'e ait taşınmazların uzun vadede süs bitkileri üretimine açılması için Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. Hazine arazilerinin, rayiç bedelin binde biri değerle sektöre kiraya verilmesi kapsamında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülen tebliğ çalışmaları son aşamaya gelmiş bulunuyor. Çıkacak bu düzenleme ile sektörün hedeflerinin büyüyeceğine inanıyorum.

 

 

DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDECEK

 

Bakanlığın sektöre yönelik teşvikleri, destekleri nelerdir? Yeni teşvik ve destek uygulamaları var mı? Bunlar nelerdir? Sizin şahsi olarak bu konuda bir temayülünüz; gıda, hayvancılık ve diğer tarım ürünlerinin yanında süs bitkilerine özel bir ilginiz olacak mı?

 

Bakanlık olarak süs bitkileri yetiştiriciliği yapan üreticilerimize; 2015 yılında 100 TL/da iyi tarım uygulamaları desteklemesi başlatılmıştı. Verilen gübre-mazot-toprak desteklerini de göz önüne aldığımızda 2017 yılı itibariyle üreticinin eline toplamda dekar başına 113 TL/da destekleme ödemesi geçmekte.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince "Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar" kapsamında süs bitkisi üretimi konusuna 2014 yılı için ilk defa yer verildi. Bu karar kapsamında süs bitkisi üreticilerine, tavan fiyat 2 milyon 500 bin TL olmak üzere % 50 indirimli işletme ve yatırım kredisi uygulaması devam ediyor.

Önümüzdeki yıllar için söz konusu destekler artarak devam edecek. İşletme yatırım kredilerine ilişkin tavan fiyatın yükseltilmesi hususu da Bakanlığımız gündeminde olan önemli konular arasındadır.

 

 

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YER ALAN BİTKİ TÜRLERİNİ DENETLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

 

31.07.2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Orman Bitkisi Tohumları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği' 2018 yılı Şubat ayından itibaren bağlayıcı olarak yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen birçok işlem Orman Bakanlığına geçecek. Bu değişiklikleri nasıl karşılıyorsunuz? Ayrıca süs bitkileri üretim ve pazarlama sektöründe her iki bakanlığın çalışmalarında çakışmalardan kaynaklı zaman zaman sıkıntılar olduğunu düşünüyor musunuz?

 

Süs bitkileri sektörü ile ilgili çalışmaları, daha önce de bahsetmiş olduğum 5553 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık olarak biz yürütüyoruz. İkincil mevzuatlar da bu kanun kapsamında oluşturulmuş ve oluşturuluyor.

Bakanlığımızca tohumculuk sektöründe yetkilendirme ve denetleme uygulamaları da bu kanun kapsamında çıkarılan ve 15.05.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği" kapsamında yürütülüyor.

Tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlar, bu yönetmelikte belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkilendiriliyor ve denetleniyor. "Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği" ise orman tanzim etmeye yönelik olarak kullanılan bitki türlerinin yetkilendirme ve denetleme işlemlerini yürütecek. Bakanlık olarak biz, tohumculuk sektöründe yer alan bitki türlerini yetkilendirilmeye ve denetlenmeye devam edeceğiz. Bu açıdan baktığımızda yetki karmaşasına yol açacak herhangi bir durum görmediğimi ifade etmek isterim.

 

 

TEMEL AMACIMIZ SÜS BİTKİLERİ İHRACATIMIZIN ARTTIRILMASIDIR

 

Son dönemlerde bölgede yaşanan krizlerden de kaynaklı olarak yurt dışına sektörün satışları önemli ölçüde düşüş gösterdi. Süs bitkiciliği alanında Avrupa'da yarıştığımız ülkelerin 100 yılı aşkın bir geçmişi varken bizim 30 yıllık bir geçmişimiz var. İhracatı yeniden canlandırmak için bir adımınız olacak mı? Yurt dışı ile rekabette sektörü güçlü kılmak adına izleyeceğiniz strateji planı ne olacak?

 

Süs bitkileri sektörü, bitkisel üretimin diğer sektörlerine göre; dünyada yaşanan güvenlik sorunları ile olumsuz ekonomik gelişmelerden kaynaklı piyasa daralmalarından daha fazla olumsuz etkilenebiliyor. Sektör, bu yönüyle hassasiyet arz ediyor. Bu olumsuz durumun etkilerini gidermek amacıyla konuyu Bakanlık olarak global ölçekte ele aldık. Bu doğrultuda başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde fuarlara katılım ve sektörel ticaret heyetleri oluşturulması gibi tanıtım çalışmaları başlattık. Bu faaliyetlere genelde üst düzeyde katılım sağlıyoruz. Bu doğrultuda Kasım ayı içerisinde Katar'da Süs Bitkileri Sektörel Ticaret Heyeti toplantısına katıldık.

Bu çalışmalardaki temel amacımız, süs bitkileri ihracatımızın arttırılmasıdır. Bakanlık olarak süs bitkileri ihracatımızın, ithalatımızın üzerinde olması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan ithalatın da ülkemizde katma değer üretecek nitelikte olmasına özen gösteriyoruz.

 

 

SÖZLEŞMELİ TARIM MODELİ BENİMSENMELİ

 

Sektörümüzün en büyük müşterisi kuşkusuz ki kamudur. Özellikle yerel yönetimlerin, belediyelerin alımları önemli bir yer tutuyor. Ancak, birçok belediyenin projelerinde ithal ürünleri tercih ettikleri biliniyor. İthal ürünlerin kullanılması konusunda sizin görüşünüz nedir? Yerli ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi, kapasite arttırılması için yürüttüğünüz bir çalışma var mı?

 

Bu noktada ithalat yapılan türlere ait boy, çevre ve form özellikleri itibariyle kamu taleplerinin alınıp bu talebin ülkemiz kaynaklarıyla karşılanmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda başta büyükşehir belediyeleri, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce, önümüzdeki dönemde bir araya gelinip bu konu değerlendirilecek.

Kamunun ihtiyacı olan ve ithalat yoluyla karşılanmakta olan türlerin ülkemizdeki üretilmesinin sağlanmasını, böylelikle ithalatın büyük ölçüde azaltılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda tarımsal üretim yapan üretici ve yetiştiriciler veya temsil yetkisine sahip üretici örgütleri ile bunların ürünlerini satın alan gerçek ve tüzel kişiler arasında akdedilen "Tarımsal Üretim Sözleşmesi" ile sözleşmeli tarım modeli benimsenerek istenen nitelik ve kalitede üretim teşvik edilebilir.

Üreticilerin en fazla sıkıntı çektiği konu olarak finansman ve makine teçhizat eksikliği ön plana çıkıyor. Ayrıca süs bitkisi üretiminde yüksek teknoloji kullanımının teşviki, nakliye ve depolama konusunda sektöre yönelik indirimli kredilerle, üreticimizin yatırım kapasitesinin arttırılması sağlanabilir. Bu doğrultuda Ziraat Bankası indirimli kredilerinin üreticimizin yatırım kapasitesinin arttırılmasını sağlaması amacıyla ilgili kurumlar arasındaki çalışmalarımız devam ediyor.

 

 

SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR YAYINCILIK FAALİYETİNDE BULUNUYORSUNUZ

 

PLANT okurlarına, dolayısıyla peyzaj ve süs bitkileri sektörü mensuplarına mesajınız nedir?

 

Plant dergisinin 7 yılı aşkındır yayın hayatında olduğunu biliyorum. Güncel sektörel haberler, ülkemizin süs bitkileri potansiyeli hakkındaki veri paylaşımları, süs bitkileri yetiştiriciliğine dair bilgileri okuyucularına aktararak sektörün kurumsal yapısının güçlendirmesine yönelik önemli bir yayıncılık faaliyetinde bulunuyorsunuz.

Süs bitkileri sektörü, bitkisel üretim içerisinde katma değeri çok yüksek olan üretim kollarından biri. Sektörün, ülkemiz ihtiyaçlarının da ötesine çıkarak ihracata dayalı üretiminin arttırılmasının ve bu üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının, Bakanlığımızın temel amaçlarından olduğunun bilinmesini isterim.