Sektörel

Ağaç AŞ’den Genel Kurul Çağrısı

İstanbul Ağaç Peyzaj AŞ’den yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı için çağrı yapıldı.

Ağaç AŞ’den yapılan açıklamada: “Yönetim Kurulumuzun 08/02/2021 tarih 11 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mart 2021 Perşembe günü Saat 13:00’ da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.” denildi.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 8 Nisan 2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) erteleneceği ve ikinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacağı bildirildi.

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 •  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 • Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 • 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 • 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 • TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 • Bağımsız Denetçi seçimi,
 • TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 • Dilek, temenniler ve kapanış.

Bu Gönderiyi Sosyal Medyada Paylaş

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz