Sektörel

Avrupa Konseyi Peyzaj Odülü Çağrısı

Avrupa Konseyi tarafından organize edilen ve ülkemiz dahil 40 ülkenin taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 11. Madde kapsamında her iki yılda bir "Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü" yarışması düzenlenmektedir. Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü, diğer ülkelere örnek olabilecek politika ve önlemler oluşturmuş olan yerel (belediyeler) ve bölgesel makamlara (kamu kurum ve kuruluşları), bunlardan oluşan gruplara; peyzajın korunması, yönetimi ve planlanmasına katkılarda bulunmuş olan sivil toplum örgütlerine verilmekte, taraf ülkelerde yapılmış olan en iyi çalışmaları ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. 

Sözleşmeye taraf olan ülkeler, Avrupa Konseyi tarafından CM/Res(2008)3 kriterlerini sağlayan aday projelerden bir tanesinikomisyon marifetiyle seçerek Avrupa Konseyi Uzmanlar Komitesine başvurmaktadır.

Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü`nün 7. Dönem adaylık başvurularının başlaması sebebiyle Ek-1`de yer alan peyzaj ödülü kuralları kapsamında başvuru şartları ve seçilebilme kriterlerini sağlayan;

Kamu kurum ve kuruluşları ya da belediyeler tarafından yapılmış veya yaptırılmış, peyzajın değerini artırmak adına kırsal kalkınmaya, doğal ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğin korunması, planlanması ve yönetimine katkıda bulunmuş (onarım, kıyı planlaması, turizm ve rekreasyon alanların planlanması vb) ve sürekliliği sağlanmış olan projeler ve/veya,

Odamızın, Kamu kurum ve kuruluşlarının ya da belediyelerin üstlenmiş olduğu yarışma projelerinde ödül kazanmış ve uygulaması yapılan projeler aday olabilecektir.

Bu minvalde söz konusu yarışmaya katılmak isteyen aday projelerin Türkçe ve İngilizce veya Fransızca (20 sayfayı geçmeyecek şekilde) proje tanıtım özetinin PDF formatıyla CD, DVD veya USB`de proje tanıtımına katkı sağlayacak renkli posterlerle birlikte ve yaklaşık 5 dakikalık video sunumuyla (İngilizce veya Fransızca) beraber 15.10.2020 tarihine kadar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Bu Gönderiyi Sosyal Medyada Paylaş

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz