Ağaç AŞ’den Genel Kurul Çağrısı

İstanbul Ağaç Peyzaj AŞ’den yapılan açıklamada Olağan Genel Kurul Toplantısı için çağrı yapıldı.

Ağaç AŞ’den Genel Kurul Çağrısı

İstanbul Ağaç Peyzaj AŞ’den yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı için çağrı yapıldı.

Ağaç AŞ’den yapılan açıklamada: “Yönetim Kurulumuzun 08/02/2021 tarih 11 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mart 2021 Perşembe günü Saat 13:00’ da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.” denildi.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 8 Nisan 2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) erteleneceği ve ikinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacağı bildirildi.

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 •  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 • Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 • 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 • 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 • TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 • Bağımsız Denetçi seçimi,
 • TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 • Dilek, temenniler ve kapanış.

Paylaş: 

Diğer Haberler