İZMİR’DE YERLİKAYA YENİDEN!

Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Genel kurul seçimlerini şube başkanı Özay Yerlikaya’nın başını çektiği liste kazandı.

İZMİR’DE YERLİKAYA YENİDEN!

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu 3 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurula TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ve yönetim kurulu üyeleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanay Birişçi ve öğretim üyeleri, Peyzaj Mimarları Odası Aydın İl Temsilcisi Özlem Sarohan ve Denizli İl Temsilcisi Tolga Aydar, geçmiş dönem şube yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda peyzaj mimarı katıldı.
Divan Başkanlığını Bilgi Yarcı Bukrek, yazmanlıklarını Gül Başak Ekinci ile Esra Erkmenin yaptığı 13. Olağan Genel Kurul açılış konuşması Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Özay Yerlikaya tarafından yapıldı. Açılış konuşmasında "Hızla geçen çok yoğun ve hareketli bu iki yılın ardından geriye dönüp baktığımızda; pek çok mücadele, pek çok hüzün, pek çok can kaybı yaşadık ülke olarak. Her koşulda TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 12. Dönem Yönetim Kurulu olarak tereddüt etmeden ülkemiz ve mesleğimiz için mücadelemizi sürdürdük. Geride bıraktığımız iki yılda, gönüllülükle hayatlarımızdan ayırdığımız bu önemli zaman dilimlerinde hepimiz mesleğimiz için özveri ile çalıştık. İçerisinde yer aldığımız her çalışmada, açtığımız her davada, yaptığımız her itirazda hem ülkemiz kaynaklarını ve kamuoyunun yararını hem de mesleğimizin hak ve kazanımlarını önde tutmaya çalıştık. Verdiğimiz mücadelelerde din, dil, ırk, sosyal statü ya da politik görüşe bakmaksızın sadece mesleki sorumluluğumuz ve mesleki onurumuzla hareket ettik" ifadelerini kullandı. Özay Yerlikayanın ardından Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ve Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı da konuşmalarını gerçekleştirdi. Genel Kurulda 12. Dönem Çalışma Raporu Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Salih Yeşilbaş tarafından sunuldu. Genel Kurul toplantısının son bölümünde Peyzaj Mimarlığı mesleğinde 30 yılını tamamlamış üyelerimizden Ali Osman Öğmen, Sabiha Bircan Arslantürk, Elvan Şarman Sayan ve Abdurrahman Erturana "Meslekte 30. Yıl" plaketleri Genel Başkan Ayşegül Oruçkaptan ve 12. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanı Özay Yerlikaya tarafından takdim edildi.
SEÇİM SONUÇLARI
4 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen 13. Dönem Yönetim Kurulu ve Delegasyon seçimlerinde ise kazanan isimler şunlar oldu:
YÖNETİM KURULU;
Özay YERLİKAYA,
Elvin Sönmez GÜLER,
Salih YEŞİLBAŞ,
Fırat DERSİMLİ,
Atılgan TAŞDEMİR,
Melih ÖZDURAN,
Ayşe Nur KARSAVURAN,
DELEGELER;
Aslı GÜNEŞ, Nuran ALTUN, Ayten HAYTABEY, Özay YERLİKAYA, Emine Malkoç TRUE, Tanay BİRİŞÇİ, Korcan SARISOY, Elvin Sönmez GÜLER, Ayşenur Sarıkaya BULAN, Edip GÜLER, Nurdan ERDOĞAN, Özlem SAROHAN, Hanze DEMİRTAŞ, Fırat DERSİMLİ, Esra ERKMEN, Melih ÖZDURAN, Hakan ÇAKAR, Gül Başak Ekinci SARI, Salih YEŞİLBAŞ, Atılgan TAŞDEMİR, Ayşe Nur KARSAVURAN, Erhan ARSLAN, Burcu ÇENBERCİ


Paylaş: 

Diğer Haberler