Ölümsüzlüğün ve doğruluğun simgesi: Servi ağacı (Mezarlık Servisi (Cupressus sempervirens)

İstanbul siluetlerinde, Endülüs bahçelerinde göğe sütun gibi yükselen güzelim bir ağaçtan; servi ağacından bahsedeceğiz. 15-20 ...

Açık ve Yeşil Alanlar ile Bahçe Kültürü-Sanatı İlişkisi

Arş. Gör. Berfin ŞENİK, Arş. Gör. Melek YILMAZ KAYA, Prof. Dr. Osman UZUN Açık yeşil alanlar, yerleşik hayata geçişten günümüze değiş çok farklı tipolojilere sahip olmuşlardır.  Açık ve yeşil alan sistem...

Bahçecilik’in Zirve Yaptığı Yer: Versailles Sarayı

Tarihte bahçe insanoğlunun hayatında değişik şekillerde yer etmiştir. Tarihin içindeyken kullanım ve yaşam biçimlerine göre değişken anlamlarda “bahçe” kavramında tanımlamalar vardır. Bahçeler tarihin ekonomik, kültürel ve mimari, sanatsal ...

Avrupa Kentleri’nde Trend Tarihi Mekan Peyzajları

Arş. Gör. Ali Can KUZULUGİL, Arş. Gör. Başak AYTATLI, Doç. Dr. Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ Yaşadığımız bilgi çağının en önemli özelliği teknolojik gelişmelerin tüm alanlarda hissedilmesidir. Teknolojik geli...

Orto Botonico – Palermo Botanik Bahçesi

Botanik Bahçeleri genel olarak insanların hoş vakit geçirip, bitkileri yakından görmelerini, koklamalarını, hissetmelerini ve tanıma fırsatını ...

Refüj Peyzajında Verimli Sulama ve Güvenlik

Peyzaj ve kazandırdığı özellikler, insan refahına ve yaşam kalitesine önemli ölçüde katkıda bulundukları için modern insan yaşamında son derece büyük öneme sahiptir. Estetik açıdan hoş ve kültürel açıdan anlamlı peyzaj alanlarında yaşamak, refah duygum...

Peyzaj Mimarları İçin Moskova Kent Rehberi

Türkçe öğretmeni tarafından sevilen bir çocuktum. Çünkü keyif için okumayı keşfetmiştim. Dünyadan sıkıldığımda, ki bilgisayar denen şeyin Amiga 500’ler olduğu bir dönemden bahsediyoruz, hızla kitaplara kaçar, okudukç...

Süs Bitkisi İhracat ve İthalatına Dair İki Soru ve Cevap Arayışları

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Mevcut uygulamaları süs bitkisi ihracatını nasıl etkiliyor? Avrupa Birliği’nin Uyguladığı yönetmelik ile Türkiye’den Avrupa’ya girişi yasaklanan süs bitkisi türleri için Türkiye Mütekabili...

Sanat mı, Zanaat mı?

Bahçe ve İnsan Bahçeler tarih boyunca, insanlar için mutluluğun merkezi olarak görülmüş, tasvir edilmiş. Bir elma ağacı ile başlayan serüvenimiz; bugün benzer minvalde devam ediyor. Milyonlarca yıldır değişmeyen çok az şey ka...

Geçmişten Günümüze Sürdürülebilir Hastane Bahçeleri

Doç. Dr. Sima Pouya, Yüksek Lisans Öğrencisi Özdegül Açıkgöz   Bahçelerin iyileştirici etkisinin Asya, Yunan ve Roma kültürlerine dayandığı döneme ait el yazmaları ile kanıtlanmaktadır. Tarih boyunca insanoğlunun doğayla hep iç içe ...