YETİŞKİN ZEYTİN AĞAÇLARININ SÜS BİTKİSİ OLARAK İHRAÇ EDİLMESİ

Son yıllarda yetişkin zeytin ağaçları özellikle Arap yarımadası ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke tarafından peyzaj projelerinde kullanılmak üzere talep görmektedir. Ne var ki ilgili mevzuatlar ülkemizden yetişkin zeytin ağaçlarının sus bitkisi ol...

TÜRK’ÜN SEVDİĞİ ATATÜRK ÇİÇEĞİ YETİŞTİRME VE ÜRETİMİ (BÖLÜM IV)

TORFTA TEMEL GÜBRELEME Torf, çok yağışlı ve nemli, yaz sıcaklığı düşük bölgelerde yetişen bitkilere ait artıkların mikroorganizma faaliyetinin engellendiği, asit, havasız, suyla doymuş ve besin elementlerinden yoksun ortamlar...

ZAKOPANE KENTİNİN KIŞ TURİZMİ POTANSİYELİ

“Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfayı okur” (St. Agustine) Günümüzde sanayinin ve teknolojinin gelişmesi, refah düzeyinin yükselmesi, kişi başına düşen gelirin artması, serbest zamanın çoğalması, ulaşımın ucuzlam...

Şifalı Bir Bitki “Okaliptus” (Sıtma Ağacı)

Okaliptus Fidanı: Birçok çeşidi bulunan geniş bir ağaç çeşididir. Bu ağaç Avustralya’nın ağaç florasında etkindir. Avustralya’ya özgün olan 500’den çok çeşidi mevcuttur. Okaliptusun bazı türleri Yeni Gine ve Endonezya’da bulunur. Kıtanın neredeyse tama...

BALKON VE TERASLARDA MEKAN TASARIMI

Evlerin dış mekandaki uzantıları olan bahçe, teras ve balkonlar uygun iklimlerde uzun süre dış mekan kullanımına izin verdiği için daha da önem kazanmaktadır. Balkon ve terasların dekorasyonunda pek çok seçenek bulunmakla birlikte, evin ve kullanıcının...

İnsan ve Doğayı Kentte Birleştiren Peyzaj: Terapi Bahçeleri

Günümüzde hızla artan nüfus ve kentleşme, insanı doğadan uzaklaştıran bir unsur haline gelmiştir .Bunun sonucunda , stresli şehir hayatı ile betonlaşmış kent dokusundan uzaklaşarak sağlıklı bir yaşam sürme ve doğaya yönelme fikri önem kazanmıştır. Bu n...

Doğunun Zirvesinde Bir Başarı Hikayesi: ATAHobi Bahçesi

Doğunun Zirvesinde Bir Başarı Hikayesi: ATAHobi Bahçesi Giriş   Hobi bahçesi tarihi gelişimi Sanayi devriminden bu yana artan kent nüfusları kentsel yeşil alanlar ü...

ANADOLU’NUN YÖRESEL BAHÇELERİ

Siirt Örneğinde Bağ-Bostan Mezopotamya , insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan tarımın geliştiği ve ilk yerleşik toplumların oluştuğu bölgedir. Bölgede tarımsal yapı , coğrafi yapıya ve yaşam özellikleriyle besi...

KENTSEL TARIMIN SEYRİ VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

Kentsel Tarım Tüm dünyada hızlı kentleşme olgusu, bilimsel araştırmaların önde gelen konusu haline gelmiştir. Nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel yayılma sonucu kent çevresinde tarıma ayrılan alanlar giderek azalmaya başl...

Kent ve Peyzaj

Hepimiz yaşadığımız mekanları yani evlerimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteririz. Ancak içinde yaşadığımız kentlerimiz için aynı şeyi söylemek her zaman mümkün olmuyor. Çevrecilik kültürüne her birey sahip değil maalesef. Ömrümüzü geçirdiğimiz öz...