Geçmişten Günümüze Sürdürülebilir Hastane Bahçeleri

Doç. Dr. Sima Pouya, Yüksek Lisans Öğrencisi Özdegül Açıkgöz   Bahçelerin iyileştirici etkisinin Asya, Yunan ve Roma kültürlerine dayandığı döneme ait el yazmaları ile kanıtlanmaktadır. Tarih boyunca insanoğlunun doğayla hep iç içe ...

Kentlerde Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımları; Ataşehir Belediyesi Örneği

Ülkemizde hızlı nüfus artışı ve kırdan kente göçlerin her geçen gün artması, çarpık kentleşme olgusunu ortaya çıkarmış, çarpık kentleşme de çevrede insanca yaşamaya olanak tanımayan ilkel yerleşimlerin kenti kuşatmasına, merkezde ise var olan dokunun z...

Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği

Suyun insan yaşamının her alanında, tarımsal üretimde, ekonomik ve sosyal kalkınmada önemi yadsınamaz. Dahası, doğal sistemler, yaban hayatı ve çevresel direnç için su gereklidir. Su, sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştirilmektedir. Suyun sürd...

GAP Bölgesinin Sürdürülebilir Tarımsal Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi

Peyzaj kavramı, doğal ve kültürel peyzaj olarak iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Peyzaj bir sistem olarak ele alındığında, çevresel faktörler neticesinde zamanla değişim göstermektedir. Bu etkinin temel faktörlerinden biri de insandır. Avrupa P...

Süs Bitkisi Üretiminde Kontrollü Salınımlı Gübreler ile Besleme

Bitkilerin beslenmeleri ve gelişmeleri üzerinde insanların ilgisi giderek artmış ve günümüzde en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bunun temel nedeni insan ve hayvanların yaşamlarında bitkilerin son derece önemli olmasıdır. Su ve karbondioksiti sentezleyerek b...

Peyzaj Mimarlığında Sürdürülebilir Yaklaşımlar

Peyzaj, insan ve doğanın eylemi ve etkileşimi yoluyla oluşturulan belirli bir alanın doğal ve/veya kültürel nitelikleridir. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların kapasitesinde herhangi bir bozulma olmaksızın sağlanacak kullanımın sürekliliği ile ilgilid...

Kentsel Açık Yeşil Alanlar İçin Ekolojik Bir Gösterge Olarak Biyotop Alan Faktörü

Her gün etkileşim halinde olduğumuz kentsel açık yeşil alan sistemleri bir manzaradan mı ibaret yoksa doğal döngüleri destekleyici bir niteliğe mi sahip? Yürüdüğümüz kaldırımlar, bir araya geldiğimiz meydanlar, buluştuğumuz parklar mekan sağlamanın çok...

Park ve Bahçelerde Sürdürülebilirlik mümkün mü?

İnsan, doğanın bir parçası olarak çevre ile uyum içinde yaşamına devam ettiği sürece sürdürülebilir bir çevreyi ortaya çıkarır. Zaten amaç dünyayı kirletmeden, zarar vermeden, refah içinde yaşamak değil midir? Ancak çevreye en çok zarar veren refah içi...

Türk’ün Sevdiği Atatürk Çiçeği Yetiştirme ve Üretimi Bölüm VI

Araş. Gör. Fatma Seren Sağır Prof. Dr. Servet Varış   6.2. Perlitte köklendirme Atatürk çiçeği çelikleri, perlit doldurulmuş kaplarda veya yataklarda köklendiril...

Farklı Disiplinler ve Peyzaj Mimarlığı İlişkisi

Peyzaj Mimarı Yusranur KOCA  Peyzaj Yüksek Mimarı Bilge Hatun AY  Günümüzde gelişen ve değişen dünyada her geçen gün yeni meslek dalları ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda artan sorunlara çözüm üretebilmek a...