TÜRK’ÜN SEVDİĞİ ATATÜRK ÇİÇEĞİ YETİŞTİRME VE ÜRETİMİ BÖLÜM V

KÖKLÜ ÇELİK ÜRETİMİ (Ecke III ve ark, 2004; Lopez, 2009) Üretimin planlanması Yılbaşında çiçeklenme için temmuz-ağustos en uygun çelik alma zamanıdır. Atatürk çiçeği tepe çeliğiyle üretilir. İyi bir...

OKUL KAMPÜSLERİNE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Günümüzde sayıları çoğalan özel eğitim kurumları kent içinde dar alanlarda binalarını inşa etmektedirler. Farklı binalardan dönüştürülen ya da eğitim kurumuna adapte edilmeye çalışılan bu yapılar peyzajın dar alanlarda çözülmeye çalışıldığı zorlukları ...

İYİLEŞTİRME BAHÇELERİ

“İyileştirme”, sağlık durumunun gelişmesi ya da kişinin yeni koşullarını kabullenip kendini geliştirmesi anlamına gelmektedir. “İyileşmek”, önceki durumun değişmesiyle daha iyi bir duruma gelmek, yani iyileşmek için iyileştiren unsurlara gereksin...

ÇOCUK VE OYUN

Oyun kavramı genel bir ifade ile belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen, her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan, gerçek hayat...

DOĞANIN VE MACERANIN BULUŞTUĞU YER

Doğa ve İnsan Doğanın içinde olmak, ondan ilham almak ve onun bir parçası olduğunu hissetmek psikolojik açıdan kişiyi olumlu olarak etkilemektedir. Bunun içindir ki yaşımız, boyumuz, ten rengimiz ya da etnik kökenimiz ne olur...

KENT İÇERİSİNDE ÇOCUK DOSTU ÇEVRELER

“Çocuk Dostu Kent” Girişimi Çocuk, yetişkin insanlar gibi sosyal ve fiziksel çevresi ile etkileşim içinde olan bir varlıktır. Günümüzde hızlı kentleşmeye karşılık olarak çocukların kent içinde fiziksel, zihinsel ve sosyal gel...

X,Y,Z Kuşaklarının Kentsel Açık Mekan Kullanımları

Kentsel açık mekanların başarısı farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına hitap edebilmeleriyle orantılıdır. Bu nedenle kentsel açık mekânlar pek çok farklı kullanıcı gruplarının farklı ihtiyaçları olduğu göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Ço...

ÇÖL ORTASINDA MUCİZE BİR BAHÇE: DUBAİ MIRACLE GARDEN

Dubai, 35.000 km⊃2; lik bir alan üzerinde kurulmuş, 25° 15′ 53″ kuzey enlemi ile  55° 18′ 28″ doğu boylamları arasında olan  denizden ortalama 4 m yükseklikte Birleşik Arap Emirliklerine bağlı bir  emirliktir (Şekil 1). ...

ENGELLİ ÇOCUKLARA BAHÇE TERAPİSİ

Doğanın terapötik faydaları eski zamanlardan beri belgelenmiştir ancak son 20 yıldır doğanın iyileştirici etkisi birçok araştırmacının ilgi alanı olmuştur. Özel tasarlanmış olan iyileştirme bahçeleri (Healing Garden) bu çalışmaların sonucunda ortaya çı...

Ginkgo Biloba (Mabet Ağacı) Beyin Ağacı

Ginkgo, yelpaze şeklinde yaprakları olan ana vatanı Çin olan sonsuzluğu ve kutsallığı sembolize eden büyük bir ağaçtır. Ginkgo, Çin, Japonya ve Kore'ye özgü yerli bir bitki olmasına rağmen, 1730'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 1...