Doğadan Bitkilere Sanata Bakış

Bu makale; doğaya ve bitkilere sanatsal açıdan bir bakışla yazarın yaptığı yorumları anlatmaktadır. Bir sanatın değeri sanatkârından ayrı düşünülemez. Sanata ilgi bir kazançla değil; insan olmanın, merak etmenin, gizli şifrelerdeki mesajların anlaşılıp...

Hortikültürel Terapi

Ziraat Yüksek Mühendisi Meral DOĞAN - Peyzaj Yüksek Mimarı İbrahim Halil HATİPOĞLU Kentlerde gürültü, renkteki monotonluk ve estetikten yoksunluk insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta, doğadan gitgide uzaklaşan ...

Günümüzde Topluluk Bahçelerin Önemi ve Uygulamasına Yönelik Geliştirilen Bazı Öneriler

Doç Dr. Sima POUYA - Hatice KOCAASLAN   Ev bahçesinde kendi taze çiçeklerinizi ve sebzelerinizi yetiştirmek kadar tatmin edici bir şey yoktur. Özellikle gününüzün çoğunu bir masanın arkasında oturarak geçiriyorsanız, dışa...

Stabilize Yosun ve Bitkiler

Doğaya daha derin bakın, o zaman her şeyi daha iyi anlayacaksınız. Look deep into nature, then you will understand everthing better. Albert Einstein...

Çocuk - Çevre Eğitiminde Orman Okulları

        Çocuklar yeryüzünün canlı çiçekleridir. Maksim Gorki   Çocuklarınız sizin değil, hayatın çocu...

Gül Zamanı

Şiirlere, yazılara dahası insan yaşamının hemen her alanına hitap eden gül, mayıs ayının ortasından itibaren açmaya başlar. Yaklaşık 1 ay gibi sürede yoğun biçimde açan gül çiçekleri insan ruhunu dinlendiren çok önemli çiçeklerden birisidir. Doğunun mi...

Trend mi? Kültür mü?

Bu yazıda, bahçe ve bitkilere karşı, Kovid-19 salgını ile birlikte artan ilgiyi ve bunun olumlu sonuçlarının, gelecek yıllara nasıl yansıtılabileceğini tartışacağız. Geçtiğimiz yılın baharında, yani sektörel açıdan sezonun başı dediğimiz noktada başlay...

Gülde Islah Çalışmaları: Türkiye’nin İlk Yerli ve Milli Gül Çeşidi “Gülbağ 1071”

Güle gönül verenler için gül, “en çok sevilenden” yansımalar taşıdığı için güzeldir. Bu nedenle; gül dikeni bile hoş gösterendir. Çiçeklerin sultanı “Gül”; sevgi ve aşkın ifadesi, güzellik ve zarafetin sembolü, sanatın ilham kaynağıd...

Açık ve Yeşil Alanlar ile Bahçe Kültürü-Sanatı İlişkisi

Arş. Gör. Berfin ŞENİK, Arş. Gör. Melek YILMAZ KAYA, Prof. Dr. Osman UZUN Açık yeşil alanlar, yerleşik hayata geçişten günümüze değiş çok farklı tipolojilere sahip olmuşlardır.  Açık ve yeşil alan sistem...

Bahçecilik’in Zirve Yaptığı Yer: Versailles Sarayı

Tarihte bahçe insanoğlunun hayatında değişik şekillerde yer etmiştir. Tarihin içindeyken kullanım ve yaşam biçimlerine göre değişken anlamlarda “bahçe” kavramında tanımlamalar vardır. Bahçeler tarihin ekonomik, kültürel ve mimari, sanatsal ...