Park ve Bahçelerde Sürdürülebilirlik mümkün mü?

İnsan, doğanın bir parçası olarak çevre ile uyum içinde yaşamına devam ettiği sürece sürdürülebilir bir çevreyi ortaya çıkarır. Zaten amaç dünyayı kirletmeden, zarar vermeden, refah içinde yaşamak değil midir? Ancak çevreye en çok zarar veren refah içi...

Türk’ün Sevdiği Atatürk Çiçeği Yetiştirme ve Üretimi Bölüm VI

Araş. Gör. Fatma Seren Sağır Prof. Dr. Servet Varış   6.2. Perlitte köklendirme Atatürk çiçeği çelikleri, perlit doldurulmuş kaplarda veya yataklarda köklendiril...

Farklı Disiplinler ve Peyzaj Mimarlığı İlişkisi

Peyzaj Mimarı Yusranur KOCA  Peyzaj Yüksek Mimarı Bilge Hatun AY  Günümüzde gelişen ve değişen dünyada her geçen gün yeni meslek dalları ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda artan sorunlara çözüm üretebilmek a...

Yeni Eğilim: e-Eğitim

Bu yazıda; süs bitkileri, peyzaj bitkileri, dış mekân bitkileri, iç mekân bitkileri, kesme çiçekler, soğanlı bitkiler, tıbbi bitkiler, kaktüsler gibi daha birçok tanım kapsamında; üretim, yetiştiricilik, yönetim, bakım, tasarım, projelendirme, uygulama...

Tarihi Büyükdere Fidanlığı Ve Bahçıvan Okulu

1.Giriş Peyzaj mimarlığının en önemli servetini oluşturan ağaçlar çalılar, otsu ve soğanlı bitkiler ve tırmanıcılar fidanlıklarda üretilir, çoğaltılarak belli bir standarda gelene dek yetiştirilirler. Fidanlıklarda kullanılan...

Çocuklarda Çevre Bilinci Oluşturmak

Doğayı epey zamandır unuttuk! Yeşil alanları beton yığınlarına feda etik ve etmeye devam ediyoruz. Giderek dijitalleşen dünyada, doğayla ilişkimiz azalmış durumunda. Doğanın bir parçası olduğumuzu unutup ve sadece ara sıra piknik yapmak ya da yürüyüş i...

Peyzajda Kullanılan “Doğal- Akdeniz Bitkilerimiz” (Bölüm-5 Ağaçlar)

Tamaricaceae ailesine ait bir cins olan Ilgın’ın, 54 türü vardır. Doğal olarak Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da bulunan bu türlerden, 8’i ülkemizde bulunmaktadır. Bitki; sahillerden, kurak veya sulak alanlara kadar deği...

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin Peyzaj Planlama Boyutu Üzerine Görüşler

İnsanoğlu varoluşundan bugüne değin yeryüzünde doğanın kendisi ile yetinmeyip, kendisine yeni yaşam ortamları yaratmaya çalışırken, diğer bütün canlı türleri üzerinde egemenlik kurarak aynı zamanda doğayı ve doğayla birlikte kendi yaşam olanaklarını hı...

Türkiye Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Eğitim ve Öğretim Çalıştayları

Giriş Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 1968 yılında “Peyzaj Mimarisi’ ismi ile Ankara Üniversitesi bünyesindeki başlangıcı temel olarak kabu...

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Tasarım Dersleri Kapsamında Renk Ögesi ve Algılanmasının Önemi

Renk Olgusu Renkler, objelerin ışığı kısmen bünyesinde tutması ya da kısmen yansıtması ile etkili bir gör...