Peyzaj Mimarları İçin Chogoku ve Kinki (Japonya) Rehberi

Peyzaj Mimarları İçin Chogoku ve Kinki (Japonya) Rehberi Seneler önce, henüz ilkokuldayken hayatımın en renkli günlerini geçirdiğim Divriği ve onun UNESCO dünya mirası listesindeki mücevheri Ulu Cami, benim ve arkadaşlarımın...

Süs Bitkilerinde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi

1991 yılında kazandığım Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden 1995 yılında Ziraat mühendisi unvanı ile mezun oldum. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimimi, yeşil alan buğdaygil çim bitkileri üzerine gerçekleştirdim. 2004-2013 yıllar...

Şehir ve Doğadaki Dostlarımız Ağaçların 18 Faydası

Ülkemiz yüzölçümünün )’u ormanlarla kaplı ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun büyük bir bölümü şehirlerde yaşıyor. Doğa dediğimizde aklımıza ilk olarak şehirler gelmiyor ancak ağaçlar en başından beri şehirlerin ayrılmaz birer parçası. Ağaç den...

TÜRK’ÜN SEVDİĞİ ATATÜRK ÇİÇEĞİ YETİŞTİRME VE ÜRETİMİ BÖLÜM V

KÖKLÜ ÇELİK ÜRETİMİ (Ecke III ve ark, 2004; Lopez, 2009) Üretimin planlanması Yılbaşında çiçeklenme için temmuz-ağustos en uygun çelik alma zamanıdır. Atatürk çiçeği tepe çeliğiyle üretilir. İyi bir...

OKUL KAMPÜSLERİNE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Günümüzde sayıları çoğalan özel eğitim kurumları kent içinde dar alanlarda binalarını inşa etmektedirler. Farklı binalardan dönüştürülen ya da eğitim kurumuna adapte edilmeye çalışılan bu yapılar peyzajın dar alanlarda çözülmeye çalışıldığı zorlukları ...

İYİLEŞTİRME BAHÇELERİ

“İyileştirme”, sağlık durumunun gelişmesi ya da kişinin yeni koşullarını kabullenip kendini geliştirmesi anlamına gelmektedir. “İyileşmek”, önceki durumun değişmesiyle daha iyi bir duruma gelmek, yani iyileşmek için iyileştiren unsurlara gereksin...

ÇOCUK VE OYUN

Oyun kavramı genel bir ifade ile belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen, her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan, gerçek hayat...

DOĞANIN VE MACERANIN BULUŞTUĞU YER

Doğa ve İnsan Doğanın içinde olmak, ondan ilham almak ve onun bir parçası olduğunu hissetmek psikolojik açıdan kişiyi olumlu olarak etkilemektedir. Bunun içindir ki yaşımız, boyumuz, ten rengimiz ya da etnik kökenimiz ne olur...

KENT İÇERİSİNDE ÇOCUK DOSTU ÇEVRELER

Arş. Gör. Esra ÇETİNKAYA ÖZKAN Prof. Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ   1. “Çocuk Dostu Kent” Girişimi Çocuk, yetişkin insanlar gibi sosyal ve fiziksel çevresi ile etkileşim içinde olan bir varlıktır. ...

X,Y,Z Kuşaklarının Kentsel Açık Mekan Kullanımları

Kentsel açık mekanların başarısı farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına hitap edebilmeleriyle orantılıdır. Bu nedenle kentsel açık mekânlar pek çok farklı kullanıcı gruplarının farklı ihtiyaçları olduğu göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Ço...