Avrupa Kentleri’nde Trend Tarihi Mekan Peyzajları

Arş. Gör. Ali Can KUZULUGİL, Arş. Gör. Başak AYTATLI, Doç. Dr. Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ Yaşadığımız bilgi çağının en önemli özelliği teknolojik gelişmelerin tüm alanlarda hissedilmesidir. Teknolojik geli...

Orto Botonico – Palermo Botanik Bahçesi

Botanik Bahçeleri genel olarak insanların hoş vakit geçirip, bitkileri yakından görmelerini, koklamalarını, hissetmelerini ve tanıma fırsatını ...

Refüj Peyzajında Verimli Sulama ve Güvenlik

Peyzaj ve kazandırdığı özellikler, insan refahına ve yaşam kalitesine önemli ölçüde katkıda bulundukları için modern insan yaşamında son derece büyük öneme sahiptir. Estetik açıdan hoş ve kültürel açıdan anlamlı peyzaj alanlarında yaşamak, refah duygum...

Peyzaj Mimarları İçin Moskova Kent Rehberi

Türkçe öğretmeni tarafından sevilen bir çocuktum. Çünkü keyif için okumayı keşfetmiştim. Dünyadan sıkıldığımda, ki bilgisayar denen şeyin Amiga 500’ler olduğu bir dönemden bahsediyoruz, hızla kitaplara kaçar, okudukç...

Süs Bitkisi İhracat ve İthalatına Dair İki Soru ve Cevap Arayışları

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Mevcut uygulamaları süs bitkisi ihracatını nasıl etkiliyor? Avrupa Birliği’nin Uyguladığı yönetmelik ile Türkiye’den Avrupa’ya girişi yasaklanan süs bitkisi türleri için Türkiye Mütekabili...

Sanat mı, Zanaat mı?

Bahçe ve İnsan Bahçeler tarih boyunca, insanlar için mutluluğun merkezi olarak görülmüş, tasvir edilmiş. Bir elma ağacı ile başlayan serüvenimiz; bugün benzer minvalde devam ediyor. Milyonlarca yıldır değişmeyen çok az şey ka...

Geçmişten Günümüze Sürdürülebilir Hastane Bahçeleri

Doç. Dr. Sima Pouya, Yüksek Lisans Öğrencisi Özdegül Açıkgöz   Bahçelerin iyileştirici etkisinin Asya, Yunan ve Roma kültürlerine dayandığı döneme ait el yazmaları ile kanıtlanmaktadır. Tarih boyunca insanoğlunun doğayla hep iç içe ...

Kentlerde Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımları; Ataşehir Belediyesi Örneği

Ülkemizde hızlı nüfus artışı ve kırdan kente göçlerin her geçen gün artması, çarpık kentleşme olgusunu ortaya çıkarmış, çarpık kentleşme de çevrede insanca yaşamaya olanak tanımayan ilkel yerleşimlerin kenti kuşatmasına, merkezde ise var olan dokunun z...

Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği

Suyun insan yaşamının her alanında, tarımsal üretimde, ekonomik ve sosyal kalkınmada önemi yadsınamaz. Dahası, doğal sistemler, yaban hayatı ve çevresel direnç için su gereklidir. Su, sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştirilmektedir. Suyun sürd...

GAP Bölgesinin Sürdürülebilir Tarımsal Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi

Peyzaj kavramı, doğal ve kültürel peyzaj olarak iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Peyzaj bir sistem olarak ele alındığında, çevresel faktörler neticesinde zamanla değişim göstermektedir. Bu etkinin temel faktörlerinden biri de insandır. Avrupa P...