ANADOLU’NUN YÖRESEL BAHÇELERİ

Siirt Örneğinde Bağ-Bostan Mezopotamya , insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan tarımın geliştiği ve ilk yerleşik toplumların oluştuğu bölgedir. Bölgede tarımsal yapı , coğrafi yapıya ve yaşam özellikleriyle besi...

KENTSEL TARIMIN SEYRİ VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

Kentsel Tarım Tüm dünyada hızlı kentleşme olgusu, bilimsel araştırmaların önde gelen konusu haline gelmiştir. Nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel yayılma sonucu kent çevresinde tarıma ayrılan alanlar giderek azalmaya başl...

Kent ve Peyzaj

Hepimiz yaşadığımız mekanları yani evlerimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteririz. Ancak içinde yaşadığımız kentlerimiz için aynı şeyi söylemek her zaman mümkün olmuyor. Çevrecilik kültürüne her birey sahip değil maalesef. Ömrümüzü geçirdiğimiz öz...

TÜRK İSLAM BAHÇELERİNDE AĞAÇ KÜLTÜRÜ

Geçmişten Günümüze Türk Bahçelerine Genel Bir Bakış Türklerde bahçe anlayışı göçebe hayatın benimsenmesinden ötürü geç yerleşen bir olgudur. Zorlu iklim koşulları, kuraklık gibi sebeplerle kışları kışlak denilen vadilerde, ya...

CİTTASLOW HAREKETİ

Kent; ekonomik, politik, teknolojik ve sosyolojik boyutlarını kapsayan tanımı ile ırk, etnik köken ve sosyo-ekonomik statü olarak farklılaşmış heterojen gruplardan oluşan, karmaşık bir teknoloji ve iş bölümüne dayanan ekonomik yapıya sahip, nüfusu artm...

Tezyini Sanatlar ve Peyzaj Mimarlığı

Tezyin, Arapça ziynet kelime-sinden türemiştir ve süs anlamına gelmektedir. Tezyini sanatlar terimi ise süsleme sanatlarını ifade etmektedir (Kabakcı, 2013). Ebru, hüsni hat, tezhip, katia, kitap kabı sanatları, taş ve ahşap üzeri bezemeler, dokuma, iş...

Şanlıurfa’nın Kent Kimliği Olgusunda Bitkilerin Önemi

Tarihi yaklaşık 9 bin yıl öncesine dayanan Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değeri o kadar derindir ki, dünyanın birçok kaynağında; Hz. İbrahim’in doğduğu, Hz. Eyyüb’ün yaşadığı bu kent ile alakalı bilgiler yer bulmaktadır. Bu bağlamda; Tarihi İpek Yol...

Türk -İslam Sentezi Osmanlı Bahçesinde Bir Canlı Organizma: Topkapı Sarayı

Tarihsel süreç içinde tüm sanat ve mimari eserlerin oluşumunu etkileyen kültür, Türk bahçe sanatının da önemli bir belirleyicisi ol-muştur. Toplumsal olaylardan felsefi ve dini yaklaşımlara kadar çeşitli akımlardan etkilenen bahçe olgusu, somut bir kül...

Ağaç ve Ahlak

Refik Halit Karay Kimdir? 1888 yılında Beylerbeyi’nde dünyaya gelen Refik Halit Karay Galatasaray Sultanisi ve Mekteb-i Hukuk’ta okumuştur. Meşrutiyet yıllarında gazeteciliğe başlayan Karay, kısa sürede hiciv yazılarıyla üne kavuşmuş, ‘...

Dünyamızı Biçimlendiren Olağanüstü Bitkiler

Taze demlenmiş çay, kekteki üzüm, bol biberli çiğ köfte, pilav üstü kuru fasulye, ısırdığınızda ağzınızı kamaştıran yeşil elma, çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane: Nar, salata ve üzerine zeytinyağı, yeniden moda olan bambu eşyalar, eskiden der...