ZAKOPANE KENTİNİN KIŞ TURİZMİ POTANSİYELİ

“Hayat bir kitaptır ve gezip görmeyenler hep aynı sayfayı okur” (St. Agustine) Günümüzde sanayinin ve teknolojinin gelişmesi, refah düzeyinin yükselmesi, kişi başına düşen gelirin artması, serbest zamanın çoğalması, ulaşımın ucuzlam...

Şifalı Bir Bitki “Okaliptus” (Sıtma Ağacı)

Okaliptus Fidanı: Birçok çeşidi bulunan geniş bir ağaç çeşididir. Bu ağaç Avustralya’nın ağaç florasında etkindir. Avustralya’ya özgün olan 500’den çok çeşidi mevcuttur. Okaliptusun bazı türleri Yeni Gine ve Endonezya’da bulunur. Kıtanın neredeyse tama...

BALKON VE TERASLARDA MEKAN TASARIMI

Evlerin dış mekandaki uzantıları olan bahçe, teras ve balkonlar uygun iklimlerde uzun süre dış mekan kullanımına izin verdiği için daha da önem kazanmaktadır. Balkon ve terasların dekorasyonunda pek çok seçenek bulunmakla birlikte, evin ve kullanıcının...

İnsan ve Doğayı Kentte Birleştiren Peyzaj: Terapi Bahçeleri

Günümüzde hızla artan nüfus ve kentleşme, insanı doğadan uzaklaştıran bir unsur haline gelmiştir .Bunun sonucunda , stresli şehir hayatı ile betonlaşmış kent dokusundan uzaklaşarak sağlıklı bir yaşam sürme ve doğaya yönelme fikri önem kazanmıştır. Bu n...

Doğunun Zirvesinde Bir Başarı Hikayesi: ATAHobi Bahçesi

Doğunun Zirvesinde Bir Başarı Hikayesi: ATAHobi Bahçesi Giriş   Hobi bahçesi tarihi gelişimi Sanayi devriminden bu yana artan kent nüfusları kentsel yeşil alanlar ü...

ANADOLU’NUN YÖRESEL BAHÇELERİ

Siirt Örneğinde Bağ-Bostan Mezopotamya , insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan tarımın geliştiği ve ilk yerleşik toplumların oluştuğu bölgedir. Bölgede tarımsal yapı , coğrafi yapıya ve yaşam özellikleriyle besi...

KENTSEL TARIMIN SEYRİ VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

Kentsel Tarım Tüm dünyada hızlı kentleşme olgusu, bilimsel araştırmaların önde gelen konusu haline gelmiştir. Nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel yayılma sonucu kent çevresinde tarıma ayrılan alanlar giderek azalmaya başl...

Kent ve Peyzaj

Hepimiz yaşadığımız mekanları yani evlerimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteririz. Ancak içinde yaşadığımız kentlerimiz için aynı şeyi söylemek her zaman mümkün olmuyor. Çevrecilik kültürüne her birey sahip değil maalesef. Ömrümüzü geçirdiğimiz öz...

TÜRK İSLAM BAHÇELERİNDE AĞAÇ KÜLTÜRÜ

Geçmişten Günümüze Türk Bahçelerine Genel Bir Bakış Türklerde bahçe anlayışı göçebe hayatın benimsenmesinden ötürü geç yerleşen bir olgudur. Zorlu iklim koşulları, kuraklık gibi sebeplerle kışları kışlak denilen vadilerde, ya...

CİTTASLOW HAREKETİ

Kent; ekonomik, politik, teknolojik ve sosyolojik boyutlarını kapsayan tanımı ile ırk, etnik köken ve sosyo-ekonomik statü olarak farklılaşmış heterojen gruplardan oluşan, karmaşık bir teknoloji ve iş bölümüne dayanan ekonomik yapıya sahip, nüfusu artm...