Süs Bitkisi Üretiminde Kontrollü Salınımlı Gübreler ile Besleme

Bitkilerin beslenmeleri ve gelişmeleri üzerinde insanların ilgisi giderek artmış ve günümüzde en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bunun temel nedeni insan ve hayvanların yaşamlarında bitkilerin son derece önemli olmasıdır. Su ve karbondioksiti sentezleyerek b...

Peyzaj Mimarlığında Sürdürülebilir Yaklaşımlar

Peyzaj, insan ve doğanın eylemi ve etkileşimi yoluyla oluşturulan belirli bir alanın doğal ve/veya kültürel nitelikleridir. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların kapasitesinde herhangi bir bozulma olmaksızın sağlanacak kullanımın sürekliliği ile ilgilid...

Kentsel Açık Yeşil Alanlar İçin Ekolojik Bir Gösterge Olarak Biyotop Alan Faktörü

Her gün etkileşim halinde olduğumuz kentsel açık yeşil alan sistemleri bir manzaradan mı ibaret yoksa doğal döngüleri destekleyici bir niteliğe mi sahip? Yürüdüğümüz kaldırımlar, bir araya geldiğimiz meydanlar, buluştuğumuz parklar mekan sağlamanın çok...

Park ve Bahçelerde Sürdürülebilirlik mümkün mü?

İnsan, doğanın bir parçası olarak çevre ile uyum içinde yaşamına devam ettiği sürece sürdürülebilir bir çevreyi ortaya çıkarır. Zaten amaç dünyayı kirletmeden, zarar vermeden, refah içinde yaşamak değil midir? Ancak çevreye en çok zarar veren refah içi...

Türk’ün Sevdiği Atatürk Çiçeği Yetiştirme ve Üretimi Bölüm VI

Araş. Gör. Fatma Seren Sağır Prof. Dr. Servet Varış   6.2. Perlitte köklendirme Atatürk çiçeği çelikleri, perlit doldurulmuş kaplarda veya yataklarda köklendiril...

Farklı Disiplinler ve Peyzaj Mimarlığı İlişkisi

Peyzaj Mimarı Yusranur KOCA  Peyzaj Yüksek Mimarı Bilge Hatun AY  Günümüzde gelişen ve değişen dünyada her geçen gün yeni meslek dalları ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda artan sorunlara çözüm üretebilmek a...

Yeni Eğilim: e-Eğitim

Bu yazıda; süs bitkileri, peyzaj bitkileri, dış mekân bitkileri, iç mekân bitkileri, kesme çiçekler, soğanlı bitkiler, tıbbi bitkiler, kaktüsler gibi daha birçok tanım kapsamında; üretim, yetiştiricilik, yönetim, bakım, tasarım, projelendirme, uygulama...

Tarihi Büyükdere Fidanlığı Ve Bahçıvan Okulu

1.Giriş Peyzaj mimarlığının en önemli servetini oluşturan ağaçlar çalılar, otsu ve soğanlı bitkiler ve tırmanıcılar fidanlıklarda üretilir, çoğaltılarak belli bir standarda gelene dek yetiştirilirler. Fidanlıklarda kullanılan...

Çocuklarda Çevre Bilinci Oluşturmak

Doğayı epey zamandır unuttuk! Yeşil alanları beton yığınlarına feda etik ve etmeye devam ediyoruz. Giderek dijitalleşen dünyada, doğayla ilişkimiz azalmış durumunda. Doğanın bir parçası olduğumuzu unutup ve sadece ara sıra piknik yapmak ya da yürüyüş i...

Peyzajda Kullanılan “Doğal- Akdeniz Bitkilerimiz” (Bölüm-5 Ağaçlar)

Tamaricaceae ailesine ait bir cins olan Ilgın’ın, 54 türü vardır. Doğal olarak Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da bulunan bu türlerden, 8’i ülkemizde bulunmaktadır. Bitki; sahillerden, kurak veya sulak alanlara kadar deği...