A. Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin Dünü ve Bugünü

Yaşadığımız Ankara kenti, 13 Ekim 1923 yılında kabul edilen bir yasa ile Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak tarım ve çevre konularında önemli projelere tanıklık etmiştir. Başkent olarak ilan edilmesinden sonraki süreçte Ulu önderimiz Atatürk ‘Mill...

Terminalia Mantaly. Egzotik ağaç Türlerinin Türkiye’de üretimi ve peyzaj uygulamalarında kullanımı.

Çoğumuz yurtdışı seyahatlerinde daha önce hiç görmediğimiz veya resimlerinden aşina olduğumuz bazı bitki türlerini görüp hayranlıkla fotoğraflamışızdır. Alsak götürsek Türkiye’de de yetiştirebilir miyiz diye sormuşuzdur kendi kendimize. Özellikle Uzakd...

Multidisipliner ve İnterdisipliner Çalışma Pratikleri Üzerinden Eğitimi Düşünmek

Zaman farklı uzmanlıkların hatta meslek gruplarının bir arada çalışarak bir bütünü oluşturmaya başladığı, sadece kendi disiplinlerinin bilgilerini kullandıkları değil,  gerçek bir yaklaşım sentezi kullanarak farklı disiplinlerden bilgi ve yöntemlerin e...

Peyzaj Mimarları İçin Chogoku ve Kinki (Japonya) Rehberi

Peyzaj Mimarları İçin Chogoku ve Kinki (Japonya) Rehberi Seneler önce, henüz ilkokuldayken hayatımın en renkli günlerini geçirdiğim Divriği ve onun UNESCO dünya mirası listesindeki mücevheri Ulu Cami, benim ve arkadaşlarımın...

Süs Bitkilerinde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi

1991 yılında kazandığım Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden 1995 yılında Ziraat mühendisi unvanı ile mezun oldum. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimimi, yeşil alan buğdaygil çim bitkileri üzerine gerçekleştirdim. 2004-2013 yıllar...

Şehir ve Doğadaki Dostlarımız Ağaçların 18 Faydası

Ülkemiz yüzölçümünün )’u ormanlarla kaplı ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun büyük bir bölümü şehirlerde yaşıyor. Doğa dediğimizde aklımıza ilk olarak şehirler gelmiyor ancak ağaçlar en başından beri şehirlerin ayrılmaz birer parçası. Ağaç den...

TÜRK’ÜN SEVDİĞİ ATATÜRK ÇİÇEĞİ YETİŞTİRME VE ÜRETİMİ BÖLÜM V

KÖKLÜ ÇELİK ÜRETİMİ (Ecke III ve ark, 2004; Lopez, 2009) Üretimin planlanması Yılbaşında çiçeklenme için temmuz-ağustos en uygun çelik alma zamanıdır. Atatürk çiçeği tepe çeliğiyle üretilir. İyi bir...

OKUL KAMPÜSLERİNE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Günümüzde sayıları çoğalan özel eğitim kurumları kent içinde dar alanlarda binalarını inşa etmektedirler. Farklı binalardan dönüştürülen ya da eğitim kurumuna adapte edilmeye çalışılan bu yapılar peyzajın dar alanlarda çözülmeye çalışıldığı zorlukları ...

İYİLEŞTİRME BAHÇELERİ

“İyileştirme”, sağlık durumunun gelişmesi ya da kişinin yeni koşullarını kabullenip kendini geliştirmesi anlamına gelmektedir. “İyileşmek”, önceki durumun değişmesiyle daha iyi bir duruma gelmek, yani iyileşmek için iyileştiren unsurlara gereksin...

ÇOCUK VE OYUN

Oyun kavramı genel bir ifade ile belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen, her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan, gerçek hayat...