Dört Renge Bürünen Çiçek: Ortanca

Ortancalar Hydrangeaceae familyası Hydrangea cinsi içerisinde yer alır. Bitkinin cins ismi Hydrangea’nın suyu sevmesi ve meyvenin su kabını andırmasından dolayı Eski Yunanca’da ‘Su Kabı’ anlamına gelen ‘Hydra’ (su) ve ‘Aggeion’ (kap) kelimelerinden gel...

Türk’ün Sevdiği Atatürk Çiçeği Yetiştirme ve Üretimi (3. Bölüm)

9. Kök Ortamı   Saksılı süs bitkilerinde 0 torf en çok kullanılan kök ortamıdır. Torfun kuruyunca nemlendirilmesi zor olduğundan içine polyetilen sorbiten yağ asidi esterleri katılır. Bunlardan 100-150 ml ...

Sembol Bitkilerimiz ve Özellikleri

Sembolizm evrensel bir değerdir ve insanların ortak dilidir. Farklı dil, kültür ve yazı sistemlerinde tüm insanlara aynı mesajı verir ve aynı çağrışımı yapar. Yani semboller evrensel yasa, ilke, bilgi ve fikirleri açıklayan işaretlerdir. Bir kısmı basi...

Geçmişten Günümüze ‘Bahçe’ Kavramı

Dr. İsmet Gürses’in Anısına Konuşmama bazı tanımlar yapmakla ve bir de sizlere geçmişteki anımı iletmekle başlamak istiyorum. Bahçe; etrafı çevrili (kapalı) bir mekan birimi, latincesi “Hortus conclusus“ bu mekan gerek tanzim gereks...

Peyzajda Kullanılan “Doğal-Akdeniz Bitkilerimiz” (Bölüm-3 / Çalılar)

VITEX AGNUS-CASTUS - HAYIT Vitex agnus-castus, Verbenaceae (Mineçiçeğigiller) ailesine ait yaprak döken bir çalıdır. Akdeniz kıyılarından, Orta Asya’ya kadar olan coğrafi bölgede doğal olarak bulunmaktadır. 5 m boy ve 5 m çapa kadar büyüyebilir. G...

Bir Garip Sultan: II. Abdulhamit Han

Yıldız’a taşındım. Burada güneşe, açık havaya, ışığa ve güzelliğe kavuştum. Parkın bir kısmını rahmetli babamın yaptırmış olduğu, yeryüzünün bu köşesine gençliğimden beri özel bir ilgim vardı.” Sultanın garipliği yetim olarak büyümesind...

İstanbul’un Bazı Heykel ve Plastik Objeleri

Peyzaj mimarlığı çalışmalarının temel amacı insanlar için kentsel ve kırsal alanlarda ekonomik, kültürel ve estetik yönden yararlı yaşam ortamları sağlamaktır. İyi bir mekan organizasyonu ise ancak estetik ve fonksiyon ilkelerinin ışığı altında çevreni...

Doğada Sanat: Land Art

İnsanoğlunun doğa ile olan ilişkisi, özellikle 19.yüzyılda meydana gelen endüstriyel gelişmeler ile birlikte zayıflamaya başlamış ve neredeyse kopma noktasına gelmiştir.  Sanayi devriminin tetiklediği teknolojik gelişmeler ile köy ve kasabalardan ...

İspanya’da İslam Bahçe Kültürü Örnekleri: Alcazar ve Cordoba Katedrali

İslam dininde bahçe sanatı Arapların İslam dinini ve kültürünü yaymaya başladıkları M.S VII.nci asırdan itibaren hemen hemen bin sene süre ile bahçe sanatı, İslam ve Hristiyan dinlerinin etkisinde gelişmiştir. Fakat Avrupa’da...

Beylerbeyi Sarayı Bahçeleri

Tarihi saray bahçeleri, ait oldukları dönemlerin kültürel özelliklerini yansıtmaların yanı sıra, bu mekanları kullananların yaşam biçimlerini ve dönemin anlayışı ile yapım tekniklerini de yansıtan oluşumlardır. İnsan-doğa ilişkileri sonucunda ortaya çı...