MİTOLOJİDE GÜL

Gül Çiçeklerin En Yücesi, En Efendisi… Gülün tarihi,  insanlığın tarihinden önce başlar. Yazılı tarihte güle ait ilk kayıtlara 5000 yıl önceki Mezopotamya kil tabletlerinde rastlanmıştır. Pek çok tarihçi gül suyunun...

GÜLCÜLÜK

Anadolu, zengin doğası, biyoçeşitliliği ve her iklimin yaşandığı bölge olması ile Dünyada eşi benzeri olmayan coğrafi avantajlara sahiptir. Bu nedenle bölgede hemen hemen birçok tarımsal ürün başarıyla yetiştirilebilmektedir. Türkiye’nin sa...

YAŞAMIN KIYISINDA LOKOMOTİF OLABİLMEK

Dr. Öğretim Üyesi Hande Sanem ÇINAR      Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer KART AKTAŞ        Dr. Öğretim Üyesi İpek Müge ÖZGÜÇ ERDÖNMEZ  Öyle zordur ki yaşamın kıyısını tanımlamak. Bilim insanı için; KIYI, planlama algısı ile tanımlanırken,...

KENT PARKLARININ ÖZNEL İYİ OLUŞ HALİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Doktora Öğrencisi Kentlerdeki yeşil alanların temel unsurlarından biri olan kent parkları, özellikleri, işlevleri ve sağladığı olanaklar kapsamında kentl...

WROCLAW KENT KİMLİĞİ

WROCLAW KENT KİMLİĞİ  “Mimarlık, bütün bir çevrenin görünür kılınış biçimidir” (Lynch) Doğası, yapıları ve insanları bakımından kentler birbirinden farklıdır. Her medeniyet, kültür ve topluluk sahi...

İSTANBUL ATAKÖY - BÜYÜKÇEKMECE ARASI SAHİL DÜZENLEME AVAN PROJESİ İÇİNDE ATAKÖY ve DOĞA TAHRİBATI

Bu yazıda; İstanbul’da Ataköy - Büyükçekmece Arası Sahil Bandı Düzenleme Projeleri ve bu projelere rağmen özellikle ATAKÖY SAHİLLERİNDE kamu yararına ve ilgili kanunlara aykırı bazı uygulamalar özetle ele alınacaktır. İki kıtanın birbirine ba...

TÜRK’ÜN SEVDİĞİ ATATÜRK ÇİÇEĞİ YETİŞTİRME VE ÜRETİMİ

Prof. Dr. Servet Varış Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tekirdağ...

PEYZAJDA KULLANILAN “DOĞAL- AKDENİZ BİTKİLERİMİZ” (Bölüm-2 Çalılar)

MYRTUS COMMUNİS-MERSİN  Ülkemizde, Mersin olarak bilinen bitkinin, Latince adı Myrtus communis’tir, Mersingiller “Myrtaceae”  ailesinin iki türünden biridi...

DEREYE VE ALANA ADINI VEREN TOSBAĞANIN ANISINA...

"Kaplumbağa Terbiyecisi" Osman Hamdi Bey, 1906 Neyden çıkan nağmedir, ortak sesleniş. Biz. Yazar: Pınar Kesim Aktaş, Mehmet Cemil Aktaş Bakış; Sanat ortak dildir, evrenseldir. Bir araya getirir, eğitir, gelişti...

PEYZAJ MİMARLIĞINDA, SERBEST PERSPEKTİF ÇİZİM TEKNİĞİNİN ÖNEMİ

Doğaya olan ilgim beni manzara resimleri çizmeye yöneltmiştir. Peyzaj mimarlığı bölümüne 2004 yılında İran, Tebriz Üniversitesi’nde girdim. Eğitimin ikinci senesinde “Görsel Anlatım” dersinde perspektif ve üç boyut çizim tekniğini öğrendim. Daha sonra ...