Yaşadığımız Ankara kenti, 13 Ekim 1923 yılında kabul edilen bir yasa ile Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak tarım ve çevre konularında önemli projelere tanıklık etmiştir. Başkent olarak ilan edilmesinden sonraki süreçte Ulu önderimiz Atatürk ‘Milli ekonominin temeli ziraattır’ düşüncesinden yola çıkarak tüm yurtta tarımsal üretim potansiyelinin arttırılması için çalışmalara başlamıştır. Cumhuriyet’in 10. Yılında Atatürk’ün direktifleriyle 30 Ekim 1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsü dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından öğretime açılmıştır.

Yüksek Ziraat Enstitüsü, gerek kuruluş gerekse akademik yapısı ile bir tarım üniversitesi idi. Bu Enstitüde Ziraat Fakültesinden başka, Orman, Veteriner, Tabii Bilimler ve Ziraat Sanatları Fakülteleri de yer almıştır. Dersler Almanca verilmiş ve Halkalı Ziraat Yüksek Okulu’nun son yıllarında mezun olan ziraat mühendisleri Almanya’da doktora yaptıktan sonra asistan olarak göreve başlamıştır. 1946 yılında çıkarılan 4936 sayılı yasa ile İstanbul, İstanbul Teknik ve Ankara Üniversiteleri kurulmuştur. 1948 yılında Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Ankara Üniversitesi’ne bağlanmıştır.   

1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde peyzaj mimarlığı meslek disiplinin ilk adımları atılarak "Süs Nebatları Şubesi" oluşturulmuştur. Daha sonra 1948 yılında Ziraat Fakültesinin Ankara Üniversitesine katılmasından  sonra,  1949 yılından itibaren ilk on yıl içinde iki sömestr  haftada iki saat teori ve iki saat süs bitkileri dersi verilmiştir. Süs Bitkileri Kürsüsü, 1953 yılından sonra fakülte öğretiminde bölüm sistemine geçilerek, dokuz bölümden biri olan ‘Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü’nü oluşturan üç kürsü arasında yer alarak ders ve uygulama  saatlerini arttırmıştır.

1968 yılında Fakülte öğrenci sisteminde yapılan değişiklik kürsünün Peyzaj Mimarisi olarak öğretim yapması Fakülte Profesöresörler Kurulunda kararlaştırılmış ve 1973 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Prof. Dr. Sadri Aran hocamızın A.Ü. Ziraat Fakültesi ‘Peyzaj Mimarisi Bölümü’ ilk mezunları için hazırladığı yazısından bir bölümü aktarmak istiyorum: “Türk toplumuna düzenli bir yaşama mekanı hazırlanmasında ve yurdun imarında taze bilgileriyle yararlı olacaklarına kani olduğum 14 kabiliyetli genç, bu gün çalışma azmi ve hevesi içindedirler. Ancak, her şeyden evvel; ülke ölçüsünde hayati önemi olan fiziki planlama çalışmalarında Peyzaj Plancısına olan ihtiyacın idrak edilmiş olması şarttır.

Aynı zamanda İmar ve İskan Bakanlığımız başta olmak üzere, Turizm Bakanlığı, İller Bankası, Bayındırlık Bakanlığı, özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı ve tüm illerimiz ile Belediyelerimizin bu kıymetli gençlere ilgi göstermeleri gerekir.

Artık, öğrencilik çağından çıkmış olan 14 meslekdaşıma çok zevkli olan sanatlarında, yurdumuzun imarında, ömürleri boyunca huzurlu çalışma imkanı bulmalarını ve başarılı hizmette bulunmalarını dilerim. Talihiniz açık olsun.”

Peyzaj Mimarlığı mesleği ve eğitiminin önderi ve bölümümüzün kurucusu hocamız Prof. Dr. Sadri ARAN 1922 yılında Halkalı Ziraat Mektebi’ne girmiştir. 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü İktisadiyat Enstitüsü (meyvecilik şubesi) asistanlığına atanmış ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından, kendisinden ‘Evedik Köyü Monografik Çalışması’ ile ilgili doktora tezini hazırlaması istenmiştir. 1937 yılında doktora çalışmasını tamamlayan hocamız, Bağ Bahçe Enstitüsü Süs Nebatları Şubesi’nde çalışmalarını sürdürmüştür. 1938 yılında Almanya’ya gitmiş, 1939 yılında Almanya dönüşünde ‘Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü’ kurulmuştur.

Ağaçlandırmanın temel prensipleri ve fidanlıkların tesisi konularında yayın ve araştırmaları olan hocamız Prof. Dr. Muttalip Uslu 1934 yılında Yüksek Orman Mektebinden mezun olmuş, 1940 yılında Göttingen Üniversitesinde Dr. unvanını almıştır. Ziraat Fakültesi Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü’nde Prof. kadrosuna atanan hocamız 1980 yılında emekli olmuştur.   

Peyzaj planlama ve tasarım konularında araştırma ve yayınları ile mesleğimizin gelişiminde önemli katkıları olan hocamız Prof. Dr. Günel Akdoğan 1949 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur. 

‘İstanbul Peyzajı’nın tanziminde Peyzaj Mimarisi ile ilgili problemler ve ana prensipler” konulu çalışması ile 1959 yılında Doktor unvanını almıştır. 1962 yılında İngiltere'de, Durham Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1965 yılında doçent, 1973 yılında profesör olan hocamız 1976 yılında kendi arzusu ile emekliye ayrılarak; İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde peyzaj lisans ve lisansüstü eğitim konularında katkıları olmuştur.

Bitki materyali ve yetiştiriciliği konularında araştırma ve yayınları olan hocamız Prof. Dr. Nizamettin Koç, 1960 yılında A.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünden mezun oldu. 1961 yılında A.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. 1965 yılında Peyzaj Mimarlığında Dr. ünvanını aldı. 1969-1970 yıllarında Almanya’da Hannover Teknik Üniversitesi Doğa Koruma ve Peyzaj Planlama Enstitüsünde bulundu. 1971 doçent, 1976 yılında profesör unvanını aldı.1985-1988 yılları arasında A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. 2001 yılında emekli oldu.

Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin tanınması ve gelişiminde çok önemli katkıları olan; araştırma, yayın, ulusal ve uluslararası projeleri ile peyzaj mimarlığı eğitiminin öncü ve kurucularından hocamız Prof. Dr. Yüksel Öztan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1953 yılında mezun olmuştur. Ziraat Fakültesi Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü’ne 1955’te asistan olarak atanarak, 1959’da doktor, 1965’te doçent, 1972’de profesöresör unvanı aldı.

1961’de bir yıl süreyle University of California-Department of Landcape Arthitecture (Berkeley), görevlendirildi. 1969–1972 yılları arasında Çukurova Üniversitesi ve Adana Ziraat Fakültesinin kuruluş çalışmaları ile ÇÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığı, 1975–1985, 1988-1989 yılları arasında AÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı, 1992-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günal Akbay döneminde rektör danışmanı olarak görev aldı.

 

Peyzaj  Mimarlığı Bölümünden 1973 yılından bugüne mezun olan meslekdaşlarımız T.C. Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler vb. kamu sektöründe çalışmaktadır.

Çevre planlama ve tasarım, peyzaj yönetimi (planlama, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da meslekler arası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma alanlarımızdır.

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak, “Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 50.Yılı” kapsamında 2018 yılı boyunca süren“Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 50. Yılı Etkinlikleri” Prof. Dr. Elmas Erdoğan’ın başkanlığında oluşan düzenleme komitesinin özverili ve yoğun çalışmaları ile gerçekleştirildi.

26.02.2018 tarihinde; Anayasa Mahkemesi önceki başkanlarından Yekta Güngör Özden’in  “Atatürk Yolunda” başlıklı söyleşi sonrası, Prof. Dr. Mükerrem Arslan tarafından düzenlenen “Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı” başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı yapılmıştır.

Yıl boyu sürdürülen etlkinlikler kapsamında Mart ayında; kendi yaptığı ahşap teknesi “Kayıtsız-3” ile 3 yılda dünyayı dolaşan  Özkan Gülkaynak “Özgürlük Hattının Batısına” başlıklı söyleşi ile Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından düzenlenen “Sulak Alanlar” başlıklı fotoğraf sergisi gerçekleştirilmiştir.

Nisan ayında; Çevre Müh.  Menekşe Kızıldere “Kömür Atlası” başlıklı söyleşi ile Ankara sevdalısı olan ve Ankara’nın değerlerine sahip çıkan Dericizade Faruk Küçük tarafından düzenlenen “Dericizade Ankara Kent Arşivi Eski Ankara Fotoğrafları” fotoğraf sergisi açılmıştır.

Mayıs ayında Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve 33 yıldır geleneksel Türk tiyatrosunun önemli oyunlarından Karagöz'e gönül veren Mustafa Mutlu; “Türkiye’nin En İyi Hayalcisi” başlıklı bir söyleşi yapmıştır.  Ayrıca yaşamını doğa korumaya adamış, botanikçi, zoolog ve jeolog Tansu Gürpınar “Doğa Fotoğrafçılığı” konulu sunumu ve Fotoğraf Sanatı Kurumu Üyeleri tarafından düzenlenen ‘Doğa Fotoğrafları/ Doğa ile Yüzleşme’  sergisinin açılışı yapılmıştır.

Haziran ayında  Hukuk Fakültesi mezunu, TRT Spikeri  Fulin Arıkan  “İletişim” başlıklı söyleşisi ve ‘Yeşil       ve Bitki Sergisi ‘  gerçekleştirilmiştir.

Eylül ayında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri Bölümünden emekli olan, fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Adnan Ataç ‘Doğa Fotoğrafçılığında İdealizm ‘ konulu sunumu ve “Bölüm Arşivi Peyzaj Tasarım Projeleri Sergisi” başlıklı proje sergisi açılmıştır.

Ekim ayında; Bölüm mezunumuz  ‘Barış Ekmekçi ‘Peyzaj Pratiğinde Genç Bir Ofisin Hikâyesi’ konulu söyleşisi ve Bölümümüz Arş. Gör. Osman Zeybek’in ‘ Resim Sergisi’ açılmıştır.

“Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 50.Yılı Kutlama Etkinlikleri” çerçevesinde, 12 Ekim 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu’nda ‘50. Yıl Kutlama Günü’ düzenlendi.

Peyzaj Mimarlığı ve Tasarım, Planlama, Koruma başlıklı program, 50. Yılı Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Elmas Erdoğan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun ve Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş’in açılış konuşmaları ile başladı.

“Peyzaj Mimarlığının Dünü, Bugünü, Geleceği” başlıklı oturumda, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş “Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Amaç ve Araç İlişkisi”, Mimar Cengiz Bektaş “Uzmanlıklar Arası İlişkiler”, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mükerrem Arslan “Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 50. Yılında Sorunlar ve Olanaklar” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşegül İbici Oruçkaptan ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Perçin “Peyzaj Mimarlığı ve Tasarım” başlıklı oturumda, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muzaffer Yücel “Peyzaj Mimarlığı ve Planlama” başlıklı oturumda ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Emin Bariş ve Prof. Dr. Nilgül Karadeniz “Peyzaj Mimarlığı ve Koruma” başlıklı oturumda konu ile ilgili bilgi ve görüşlerini aktardı.

Etkinlikte son olarak “Ankara Kent Orkestrası”nın solist Nur Yoldaş’la Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi Güneş Meydanı’nda verdiği, öğrencilerin coşkuyla katıldığı müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Aralık ayında ASELSAN A.Ş. İşe Alım Uzmanı Eren Ekren’in ‘Mülakat Tüyoları’ konulu ve Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan’ın “Dünya Dışı Zeki Yaşam Gerçeğine Bilimsel Bakış  ” başlıklı sunumu gerçekleştirilmiştir. Bölümümüz araştırma görevlilerinden İdil Kanter Otçu ve Kevser Sena Ceylan ile seramik sanatçısı Hale Kızıltuğ tarafından düzenlenen “Bitki İllüstrasyonu” sergisi açılmıştır.

 

Etkinlikler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Orkestra Şefi besteci Kemal Günüç eşliğinde bölümümüzde farklı tarihlerde konserler vermiştir.

 

 

Günümüzde bölümümüzde peyzaj planlama, tasarım, koruma, yönetim, süs bitkileri konusunda çalışan 15 öğretim üyemiz vardır. Lisans eğitimi kapsamında yaklaşık 400 öğrencimiz, yüksek lisans 111, doktora eğitimi kapsamında 53 öğrencimiz bulunmaktadır.

Teorik ve uygulamalı derslerimiz; 1 konferans salonu, 3 dershane (2 lisans ve 1 lisansüstü), 2 stüdyo ve 1 bilgisayar laboratuvarında (uzaktan algılama ile GIS merkezi ve AutoCAD ve türevleri eğitim merkezi) yürütülmektedir. TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeler(BAP)  kapsamındaki projelerin yürütüldüğü 2 adet proje odası bulunmaktadır.

Ayrıca; uygulama derslerinin yürütüldüğü araştırma ve uygulama fidanlığımız, yaklaşık 20 da büyüklüğündedir.

Araştırma-inceleme amaçlı geziler, IV. ve VI. yarıyıl sonu yurt içi ya da yurtdışında gerçekleştirilen staj programları ile son yıl hazırlanan mezuniyet tezi eğitimin önemli aşamalarını oluşturmaktadır.

Öğrenciler, mesleki eğitimleri sırasında bölüm içi, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerde bulunmaları için yönlendirilmektedir. Le Notre: Enstitüsünün düzenlediği Peyzaj Forumlara ve Uluslararası öğrenci yarışmalarına katılım teşvik edilmektedir.

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde bölüm vizyonumuz; Doğal ve kültürel peyzajların planlanması, tasarımı ve sürdürülebilirliği kapsamında; bilgiyi araştıran, üreten, ileri teknolojiyi kullanan, doğaya saygılı, etik değerlere sahip, öncü eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Misyonumuz; Ulusal ve uluslararası ölçekte gereksinimlere uygun; nitelikli peyzaj mimarları yetiştirmek, araştırmalar yapmak ve yaygınlaştırmak, toplum ve sektörle ilişkileri güçlendirerek farkındalık yaratmaktır.

Eğitim Misyonu: Birey, toplum ve ekoloji gereksinimlerine uygun olarak; işlevsel, estetik ve yaşanabilir peyzajları planlayan, tasarlayan, sürekliliğini koruyan, geliştiren ve yöneten peyzaj mimarları yetiştirmektir.

Araştırma Misyonu: Bilimsel ve mesleki değere sahip proje sayılarını arttırmak ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası kapsamda yaygınlaştırmaktır.

Uluslararası İlişkiler Misyonu; Mesleki konularda uluslararası kuruluşların faaliyetlerine bölümümüzün katılımını sağlamak ve bilgi paylaşımı ile iş birliği ortamı yaratabilmek için uluslararası projeler geliştirmektir.

Toplum ve Sektörle İlişkiler Misyonu: Toplumsal boyutta yaşam boyu eğitim olanaklarını sağlayarak, toplum ve sektörle olan ilişkileri güçlendirmek, sosyal yaşama ve mesleki sektöre güncel bilgi ve teknolojiyi aktarmak, doğal ve kültürel peyzaja olan duyarlılığı sağlamaktır.

Bu Gönderiyi Sosyal Medyada Paylaş

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz