Bitkilerin beslenmeleri ve gelişmeleri üzerinde insanların ilgisi giderek artmış ve günümüzde en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bunun temel nedeni insan ve hayvanların yaşamlarında bitkilerin son derece önemli olmasıdır. Su ve karbondioksiti sentezleyerek besin maddesi üreten bitkiler insanların temel besin maddelerini oluşturmaktadır.

Süs bitkileri günümüz şehir şartlarında doğanın bir parçası olarak en yakın yaşam alanlarında insanların doğa ile buluşmalarında önemli rol oynamaktadır.

Ekonomik bir faaliyet olarak süs bitkisi üretimi yapılan işletmelerde bitki üretiminin hızlı yapılabilmesi işletme karlılığını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Süs bitkileri üretimini diğer birçok bitki üretiminden ayıran en önemli fark satışı yapılan bitkilerin taşınabilir nitelikte olması için bir kap içinde üretilmesi zorunluluğudur. Ayrıca üretimi yapılan bitki kök, yaprak, gövde, sürgün, çiçek ve meyve gibi tüm organları ile birlikte satışa sunulması ve bitkilerin satın alınırken hem bu organları hem de renk, kontrast, canlılık, parlaklık gibi birçok kalite parametresinin bir arada piyasada değer bulmasıdır.

Süs bitkisi üretiminin başarılı olması ve piyasa şartlarında rahat satılabilir olması için yukarıda belirtilen şartların karşılanması üreticiler için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu şartların sağlanması için birçok koşulun karşılanması ve bitkinin kullanımına sunulması üretimin sorunsuz devamı için gereklidir. Bu şartların en önemlilerinden biri de bitki beslemedir.

Bitki besleme; bitkilerin yetiştirilme amacına uygun olarak daha sağlıklı ve daha verimli olması için ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin çeşitli yöntemlerle yetiştirme ortamına verilmesi işlemidir.

Bitkiler beslenmek için gereksinim duydukları besin elementlerinin büyük bölümünü geliştikleri ortamdan kök sistemleriyle ve az bir bölümünü de gövde, dal ve yaprakları ile alırlar. Bu nedenle iyi bir bitki besleme yapabilmenin ilk şartı sağlıklı köklere sahip bitkiler üretebilmektir.

Bitki köklerine zarar veren en önemli unsurların başında yüksek tuzluluk gelmektedir. Tuzluluğu arttıran sebepler bazen su kaynaklı bazen substrat kaynaklı bazen de hatalı gübreleme işlemlerinden kaynaklı olabilmektedir.

Genellikle saksılı süs bitkileri üretiminde hatalı gübre uygulamaları nedeniyle oluşan aşırı tuzlu ortam nedeniyle bitki kökleri hasar görmekte ve bitkiler sağlıklı olarak yaşamını sürdürememektedir.

Saksılı bitki üretiminde saksı içi üretim materyali(substrat) bitki beslemenin temelini oluşturmaktadır. Üretimin başlangıcında doğru substrat seçilerek bitkinin üretim periyodu boyunca karşılaşacağı birçok sorun ortadan kaldırılmış olacaktır. Doğru pH ve EC değerlerinde seçilebilen substrat kolay ve doğru bitki üretmenin temelini oluşturmaktadır.

Saksı içi üretim materyali içine karıştırılarak kullanılacak bitki besin elementlerinin kontrollü salınımlı gübreler olması öncelikle tuzluluk riskini ortadan kaldıracaktır.

Uzun ömürlü ve programlanabilir salınım deseni sağlayabilen kontrollü salınımlı gübreler uzun süre bitki için gerekli besin maddelerinin bitki kök bölgesinde hazır olarak bulunması bitkilerin düzenli olarak büyümesini sağlamaktadır.

Sulama ile gübrelemenin yapılmadığı üretim alanlarında veya bitkinin daha az su ihtiyacı olduğu dönemlerde substrat nemini kullanarak ozmotik basınç ile salınım yapabilen kontrollü salınımlı gübreler salınım ömürleri boyunca bitkilerin sürekli olarak tuzluluktan yanma riski olmadan homojen bitki büyümesini sağlayarak daha kısa sürede bitki üretimini sağlamaktadır.

           

                                                                      Resim-1

Kontrollü salınımlı gübrelerde her bir granülde besin maddelerinin günlük salınımını kontrol eden, yarı geçirgen organik bir reçine kaplama bulunur.

           

                                                                      Resim-2

Kontrollü salınımlı gübre de bitkinin tüm besleme ihtiyacını karşılama potansiyeli bulunmalıdır ve kontrollü salınımlı gübrenin her bir granülü makro (NPK) ve ürün özelliklerine göre Magnezyum, Bor, Bakır, Demir, Mangan, Molibden ve Çinko gibi mikro besin maddelerini içermelidir.

          

                                                                      Resim-3

Kontrollü salınımlı gübrede sulama sonrasında oluşan su buharı, kök bölgesinde bulunan granüllerin kaplamasından içeri girmeye başlar. Granüllerin hacmi genişler ve ozmotik basınç oluşur.

         

                                                                      Resim-4

Kontrollü salınımlı gübre granülleri içindeki besin maddeleri, oluşan basınç sonucu yarı geçirgen organik kaplamadan toprağa salınmaya başlar.

             

                                                                      Resim-5

Gübrenin salınım ömrü sonunda geriye sadece üç yıl içerisinde tamamen doğada çözünebilen boş organik kabuk kalır.

Kontrollü salınımlı gübrelerin salınması üzerine doğrudan etki eden faktör gübrenin kaplanması sırasında kullanılan teknolojidir. Üretimde kullanılan kaplama tipi, kaplama kalınlığı ve teknolojisi gübrenin salınmasına doğrudan etki eden faktördür.

Bitki kök bölgesi sıcaklığının da kontrollü salınımlı gübrenin salınımı üzerine etkisi vardır. Bitki yetiştirme ortamı sıcaklığı 21 °C derece üzerinden salınım ömürleri hesaplanır. Bu sıcaklık arttıkça salınım ömrü kısalır, sıcaklık azaldıkça salınım ömrü uzar. Bu nedenle üretimin yapılacağı ortam, üretim mevsimi ve bitkinin üretileceği bölgeye göre doğru kontrollü salınımlı gübre seçilerek üretime başlanmalıdır.

Bitkinin dikili bulunduğu ortamın (toprak, torf, kokopeat, harç v.b.) salınım üzerine etkisi yoktur. Ayrıca ortamın pH değeri, tuzluluğu, nem içeriği, sulama sıklığı ve yetiştirme ortamının bakteriyel içeriğinin de salınım üzerine etkisi yoktur.

Sonuç olarak süs bitkisi üretimi yapılırken öncelikle iyi bir bitki besleme programı seçilmelidir. Yapılacak olan besleme programında kontrollü salınımlı gübreler bitki besleme programına eklenerek gübreleme kaynaklı hataların önüne geçilip, sulama suyu ile gübreleme yapılamadığı durumlarda dahi bitki besleme yapılarak bitkilerin daha hızlı, daha formlu, yoğun çiçekli ve yoğun yapraklı olarak yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Bu Gönderiyi Sosyal Medyada Paylaş

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz