BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bitki pasaportu ile hareket edebilecek bitkileri üreten, ticaretini yapan ve depolayan operatörlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan üretim yerleri ile ilgili bir kayıt sistemine dahil olması şartı getirildi.

  BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bitki pasaportu sisteminde değişiklik yapıldı. Buna göre, bitki pasaportu ile hareket edebilecek bitkileri üreten, ticaretini yapan ve depolayan operatörlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan üretim yerleriyle ilgili bir kayıt sistemine dahil olması şartı getirildi. Öte yandan, Tohumculuk Kanunu kapsamında söz konusu üretim materyallerini sertifikalı olarak üretenler için bitki pasaportu sisteminde de kayıtlı olması şartı ve etiketlerinde bitki pasaportunda bulunması zorunlu bilgilerin yer alması durumunda, ikinci kez bitki pasaportu düzenleme zorunluluğu ortadan kaldırılarak tek etiketle dolaşıma girebilmesinin önü açıldı.

 

 

KAYIT ALTINA ALINMASI

 

Bakanlığın Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ülke genelinde zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitkileri üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları kayıt altına alarak, bu materyallerin hareketlerini izlemek, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanılması durumunda ise kaynağını bularak gerekli tedbirleri almak amacıyla yapılan düzenlemedeki bazı eksikliklerin giderilmesi ve daha etkin yürütülebilmesi amacıyla değişikliğe gidildiği kaydedildi.

 

 

 

 


Paylaş: 

Diğer Haberler