KEPSUT YANIK SAHASI YEŞİLE KAVUŞTU

  KEPSUT YANIK SAHASI YEŞİLE KAVUŞTU

30.07.2013 tarihinde saat 15:10 da Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğümüz Kepsut Orman İşletme Şefliği Kepsut İlçesi Sarıfakılar Köyü Kurular mahallesi civarında ormana bitişik açıklık alanda (OT-Z) bilinmeyen nedenle başlamış olan yangın meteorolojik şartlar, arazi yapısı ve sahanın hassasiyeti nedeniyle çok kısa sürede kontrolsüz bir şekilde büyüyerek   Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Kepsut Orman İşletme Şefliğinden, Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Bigadiç Orman İşletme Şefliğine sirayet  ederek ormanlık sahaların tahribine neden olmuştur.

     Yangın kontrol altına alınıp soğutma işleri de yapıldıktan sonra yanan sahanın yeniden ormanlaştırılması çalışmalarına hemen başlanmış bu bağlamda ilk önce yangından zarar gören ağaçlar tespit edilmiş yapılan tespitler sonucu bu ağaçlar kesilerek üretilmiş ve milli ekonomiye katkı sağlanmıştır. Sahadan üretim işleri sonucu toplam da 8.710 m3 tomruk,sanayi odunu ve kağıtlık odun, 73.410 ster de endüstriyel odun üretimi gerçekleştirilerek orman köylüsüne bu işler için 2.442.278,49 TL ödeme yapılmıştır.

     Saha ağaçlandırmaya başlanmadan önce kısa adı YARDOP olan yanan alanların rehabilitasyonu ve yangına dayanıklı ormanlar tesisi projesi kapsamına alınarak bu proje kapsamında 45,150 km ziraat orman ayrımı tesisi (ZOAT), yangın durdurma zonu tesisi (YDZT), ve yangın müdahale cephesi (YMC) inşa edilerek bu tesisler yapılan projelere göre yangına dayanıklı türlerle de ağaçlandırılmıştır. Diğer taraftan yol ağı planları doğrultusunda sahada 29,170 km orman yolu inşa edilmiştir.

      Yanan sahada her iki işletmede toplam 2.736,0 ha ağaçlandırma ve suni tensil ile tabii tensil çalışması yapılmıştır.Gerek tabii gerekse ağaçlandırma ve suni gençleştirme sahalarında başarıyı tespit etmek amacıyla fidan sayım işleri yapılmış olup bu sayımlar neticesi yanan orman alanında yapılan  silvikültürel çalışmaların çok başarılı olduğu tespit edilmiştir.

      Yanan sahaya gerek yardop gerekse ağaçlandırma projesi kapsamında endüstriyel odun üretimine yönelik türler, yangına dayanıklı türler ile köylülere gelir getirmesi amacıyla ve arıcılara yönelik olarak çeşitli bitki ve ağaç türleri dikilmiştir .Gerek yardop projesi gerekse ağaçlandırma projesi kapsamında Orman İşletme Müdürlüklerimizce ağaçlandırma, ve suni gençleştirme olarak ayrılan sahalara Kızılçam, Fıstıkçamı, Karaçam, Servi, Yalancı Akasya, Akçaağaç, Erguvan, Sumak, Filbahri, Mahonya, Ateş Dikeni, Yayılıcı Taflan, Kartopu,  Katırtırnağı, Zakkum, Adaçayı,  Biberiye  Ceviz fidanlarından muhtelif sayılarda olmak üzere toplam 1.252.539 adet fidan dikimi yapılmıştır. Tabii gençleştirme sahalarına 3.640 kg tohum takviyesi yapılmış olup  dikilen fidanların ot alma-çapalama işlemleri de (Kültür bakımı) devam etmektedir. Ayrıca dikim çalışmalarına sosyal amaçlı Balıkesirden 10 adet okul katılmıştır.

     Sahada ağaçlandırma çalışmaları yapılırken özellikle gelir getirici türlere yönelik 5.000 adet ceviz ile 115.069 adet fıstıkçamı dikilmesine özen gösterilmiş, bu türlerin dikilmesi ile kısa zamanda yöre halkının bütçesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

       Yanan sahada gerek  ağaçlandırma çalışmaları ile dikilen fidanlar sonucu oluşturulan ormanlar ile tabii yolla yapılan gençleştirmeler sonucu gelen gençlikler oluşturulan ormanlar ile ormanların dolayısıyla tabiatın devamlılığı amaçlanmış ve amaç gerçekleştirilmiştir. Bir karış yanan orman alanının boş kalmamasına azami dikkat gösterilip, uygulamaların silvikültür teknik ve takvim çerçevesinde gerçekleştirilmesi sağlanmış yanan sahanın yeniden ormanlaştırılması için gereken tüm işlemler yapılmıştır.    


Paylaş: 

Diğer Haberler