2014 YILINDA BİR MİLYON FİDAN DİKİLECEK

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı “Ağaç ve Orman Haftası” nedeniyle mesaj yayınladı...

2014 YILINDA BİR MİLYON FİDAN DİKİLECEK

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı, bu yıl 1 milyon fidan dikileceğini açıkladı. Geleneksel "Ağaç ve Orman Haftası"nın bu yıl 13-17 Ocak 2014 tarihleri arasında kutlanacağını ifade eden Bakırcı, şöyle devam etti: "Ağaç ve Orman Haftasının amacı; ağaç ve ormanın faydalarını bir kez daha hatırlatmak, ormanların korunması, geliştirilmesi ve iyi bir şekilde işletilmesinin önemi ile çok yönlü faydalarının okullarımızda ve çeşitli yayım organlarında halkımıza duyurulması ve bu yöndeki ilginin artmasını sağlamaktır."Ormanların sağladığı, hammadde, temiz su, temiz hava, erozyon kontrolü, yaban hayatı ve rekreasyon olanaklarının ülke için yaşamsal öneme sahip olduğunu ifade eden Bakırcı karbon salınımı nedeniyle meydana gelen küresel ısınmaya karşı en önemli silahın ormanlar olduğuna işaret etti.Bakırcı bu nedenle tüm dünyada devletlerin ormanlara ve ağaçlara her geçen gün daha fazla önem verdiğini anlattı.

Bakan Hamit Bakırcı şöyle devam etti:

"Küresel ısınmanın etkilerinin çok daha yoğun olarak hissedildiği yarı kurak-kurak iklim zonunda (bölgesinde) bulunan ülkemiz için ise ormanların öneminin çok daha büyük olduğu aşikârdır. Bu iklim zonunun bir gerçeği olarak ülkemizde orman kurmak ve idamesini sağlamak gerçekten de zor ve meşakkatli bir iştir. Devletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti maddi ve manevi desteklerini esirgemeyerek orman teşkilatımızı ekonomik imkanlar nispetinde desteklemekte, ellerinden geleni yapmaktadırlar."

"Verimli orman alanı yüzde 39dan yüzde 53e çıktı"
2003- 2012 dönemini kapsayan Üçüncü KKTC Orman Amenajman Planında ülkedeki arazilerin yüzde 19.7sine tekabül eden orman alanlarının sadece yüzde 39unun verimli orman olduğu bilgisine ulaşıldığını belirten Bakırcı, geriye kalan yüzde 61in bozuk ve ağaçlandırılması gereken orman alanı niteliğinde olduğu ifade etti.

Bakırcı, 2013- 2022 yılları dönemini kapsayan Dördüncü KKTC Orman Amenajman Planında ise, geçmiş plan döneminde yapılan yeni ağaçlandırma çalışmaları sonucunda, orman alanlarının ülke alanının yüzde 22,9una (76,762.5 hektar) ve bu alanlar içerisindeki verimli orman alanı oranının ise yüzde 53e (40,897 hektar) ulaştığın tespit edildiğini ifade etti. 1975 yılından beri devam eden ağaçlandırma çalışmaları sonucu 26 bin hektar alanın ağaçlandırıldığını ve toplam 35 milyon fidan dikildiğini söyleyen Bakırcı, şöyle devam etti:
"Bu olumlu gelişmeleri izlerken yapılanların yeterli olmadığının da bilincindeyiz. Orman yangınları, kuraklık etkisi ve buna bağlı olarak zararlı böcek istilası nedeniyle kuruyan veya zarar gören ormanlarımız ve ağaçlandırma alanlarımız olmuştur."

"2014 yılında 1 milyon fidan dikilecek"
2014 ağaçlandırma döneminde ülke çapında yangın - kuraklık - böcek zararı gibi herhangi bir nedenle zarar gören orman alanlarına ve yeni kurulacak ağaçlandırma sahalarına toplam 1 milyon adet fidan dikileceğini anlatan Bakırcı, ülke yüzölçümü göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın azımsanacak bir rakam olmadığını dile getirdi.Bakırcı, bir ülkenin orman varlığının iyi durumda olduğundan söz edebilmek için ülke alanının en az yüzde 30unun ormanlarla kaplı olması gerektiği gerçeğine işaret ederek, son yapılan orman amenajman planlarına göre KKTCde bu rakamın yüzde 22.9a ulaştığını kaydetti.

Çevre Bakanı Bakırcı şöyle devam etti:
"Bakanlığımızın birincil hedefi mevcut ormanlarımızı koruyarak mümkün olan en kısa sürede bu hedefe yani orman alanı miktarını ülke alanının yüzde 30u düzeyine ulaştırmaktır. Halihazırda ağaçlandırılması gereken orman sahalarımız, boş ve atıl vaziyette duran tarım dışı nitelikte hali devlet arazisi mülkiyetinde çok miktarda alanlarımız mevcuttur. Bu sahaların ağaçlandırılarak üretime ve halkımızın hizmetine sokulması gayreti içerisindeyiz ve inanıyoruz ki halkımızla el ele bu zor, zor olduğu kadar da heyecan verici görev başarılacak, gelecek kuşaklara yani çocuklarımıza iftihar edecekleri bir ülke yaratılacaktır.Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelindeki bütün ilkokullarda çocuklarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılamak amacıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlemektedir.Bakanlığımıza bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, bu gibi çalışmaları gerçekleştirmek isteyen Okullarımıza her zaman yardımcı olmaktadır. Gerekli fidanların ücretsiz temini yanında teknik bilgi verecek ve çalışmaları yönlendirecek mühendis ve memur personelimiz bu gibi çalışmalara memnuniyetle katılmaktadır."Ağaç ve Orman Haftası" içerisinde düzenlenen etkinlikler vasıtasıyla çocuklarımız okullarında fidan dikmekte ve onlara ağaç sevgisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Dikilecek bu fidanlar sayesinde gelecekte onların çocukları bu okullarda anne ve babalarının diktiği bu fidanların gölgesinde oyunlar oynayabileceklerdir. Unutmayalım ki ormanlarımızı polisiye tedbirlerle korumanın imkanı yoktur.Orman, vatandaşlarımızın ona sahip çıkmaları ve benimsemeleri oranında korunabilir. Bu nedenle bu tür etkinlikler, geleceğin bilinçli vatandaşları olacak olan çocuklarımıza bu sevgiyi kazandırmak adına da çok önemlidir ve ancak bilinçli vatandaşlar yetiştirebildiğimiz taktirde ormanlarımız korunacak gelişecek ve hayallerde kalan Yeşil Kuzey Kıbrıs yeniden yaratılacaktır." Bakırcı mesajının sonunda ağaçlandırma mevsiminin devam ettiğini hatırlatarak, "Bol bol fidan dikelim, hem çevremizin yeşilini artıralım hem toprağımızı değerlendirelim, hem de gelecek kuşaklara bir miras, bir servet bırakalım. Unutmayın uygarlığın en güzel göstergesi çiçektir, ağaçtır, ormandır" dedi.


Paylaş: 

Diğer Haberler