ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE EYLEM PLANINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE EYLEM PLANINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiyeyi de tehdit eden çölleşme ile mücadele için rotasını çiziyor. Çölleşmeyle mücadele stratejisini 2013 yılında tamamlayan bakanlık, stratejik hedeflere ulaşmak için gereken eylemlerin belirlenmesi konusunda son aşamaya geldi.

Eylem Planı Haziranda Tamamlanacak

Çölleşme ve erozyonla mücadele, uzun yıllardır Türkiyenin öncelikli çalışma alanlarından birisini oluşturuyor. Ayrıca Türkiye, sahip olduğu tecrübe ve finansal kaynaklarıyla 1994 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin (BMÇMS) önemli taraflarından biri konumunda bulunuyor. Sahip olduğu bu tecrübeyi, etkin bir strateji ve eylem planına çevirmek için çaba harcayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışmalarında sona yaklaştı. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademik kuruluşlarının katılımıyla yürütülen çalışmalar Haziran ayında tamamlanacak.

Eylem Planı İçin Dört Farklı Grup Oluşturuldu

Türkiyenin Çölleşmeyle Mücadele Stratejisini 2013 yılı içerisinde birçok farklı kurumun katılımıyla tamamlayan ÇEM Genel Müdürlüğü 2014 Haziranında tamamlanacak ve stratejik hedeflere ulaşmak için gereken eylem planı için hazırlıkların hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda oluşturulan dört farklı tematik çalışma grubu ise şu şekilde:

·                    Tarım arazileri-Meralar-Bozkırlar Grubu,

·                    Orman Grubu,

·                    Sulak Alanlar-Kıyı Alanları ve Kentler Grubu,

·                    İzleme Değerlendirme Grubu

Eylem Planı İlgili Bütün Kuruluşların Görüşüne Sunulacak

Oluşturulan bu gruplar Mart ve Nisan ayları boyunca üç ayrı toplantı gerçekleştirerek kendi uzmanlıkları doğrultusunda stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli eylemleri, zaman planlarını ve performans göstergelerini belirledi. Bunu takiben bütün gruplardan gelen bilgiler tek bir dokümanda birleştirildi. Eylem planını daha kapsayıcı ve etkin kılmak için farklı kurum ve kişilerle görüşmeler gerçekleştirildi. Eylem planı son kez ilgili bütün kurumların görüşüne sunulacak. Nihai strateji ve eylem planı ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.

 

"Eylem Planı Ülke Topraklarının Korunması ve Sürdürülebilirliği Açısından Büyük Önem Arz Ediyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise yaptığı açıklamada çölleşmenin, daha geniş tanımıyla arazi bozulumunun, başta Afrika ve kurak bölgeler olmak üzere dünyanın birçok bölgesini ciddi anlamda tehdit eden bir unsur olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

Çölleşme ve arazi bozulumu sebebiyle topraklar ve tabii yaşam ortamları temel özelliklerini yitiriyor ve insanları gıda güvenliği başta olmak üzere birçok problemle karşı karşıya bırakıyor. Bu problemle baş edebilmek için farklı kurumların çalışmalarını uyumlaştırması ve gerçekleştirdikleri birçok uygulamayı sürdürülebilir arazi yönetimi ilkeleriyle hayata geçirmesi gerekiyor. Bu kapsamda bakanlığıma bağlı hizmet veren ÇEM Genel Müdürlüğü bu problemle mücadele etmek için birçok planlama çalışmasını ve uygulamayı hayata geçiriyor. Bu çerçevede hazırlıkları devam eden ve son aşamasına gelen ‘Çölleşmeyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı ülke topraklarının korunması ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ediyor."

 


Paylaş: 

Diğer Haberler