ENDEMİK VE NADİR BİTKİLER TAŞINMAYA BAŞLANDI

ENDEMİK VE NADİR BİTKİLER TAŞINMAYA BAŞLANDI

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen Çoruh Vadisi (Artvin) - Deriner Barajı su aynası altında kalacak alanda bulunan risk altındaki (Endemik ve Endemik Olmayan Nadir) bitkilerin tespiti, taşınması ve Yetiştirilmesi Projesi kapsamında üretilen fidanlar alana taşındılar. Artvin orman Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü bu çalışmayla; Proje kapsamında baraj aynası altında kalacak bitkilerden nesli tehlikede olan 18 adet endemik ve nadir bitki belirlenmiş ve sökülerek seralara taşınmıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi seralarında yürütülen üretim çalışmalarından sonra üretilen 12 adet taksona ait 776 birey, proje kapsamında hazırlanan alana taşınmıştır. Damlama sulama sistemi kurularak sulanan alanda, bitkilerin bakım ve ot alma çalışmaları Artvin Orman İşletme Müdürlüğü Saçinka Şefliği personelince yürütülmektedir. Proje kapsamında fidan üretim çalışmaları halen devam etmektedir. Yetiştirilen fidanlar önümüzdeki yıllarda alana taşınmaya devam edecektir. Bu sayede Deriner Barajı ve ileride diğer baraj su aynası altında kalacak olan korunması gereken nadir ve endemik türlerin yok olması önlenecektir.


Paylaş: 

Diğer Haberler