FİDANLARA CAN SUYU VERDİ

FİDANLARA CAN SUYU VERDİ

Sakarya  Valisi Hüseyin Avni COŞ  Sakarya  Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Derneğinin Projeleri  arasında  yer  alan  Ulaşım Yolları Yeşil Projesine  destek amacıyla  Valilik  Kampüs alanına  Dernek üyeleriyle  birlikte  fidan  dikimi  gerçekleştirdi.

Sakarya  Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Osman ZOR, Dernek Yönetim Kurulu  üyeleri  FE&SA Bilişim Limited  Genel Müdürü  Fehmi DUMAN, Masör Hasan SÖNMEZ, Bam Bam Rent a Car Yönetim Kurulu  Başkanı Behçet TOP , Sakarya Anadolu İnşaat Genel Müdürü Metin AYAZ,Adapazarı  Papuçcular  Mahalle Muhtarı Ali ÖZTÜRK ,Emekli Vahit AYTAÇ, Emekli Öğretmen Yusuf KÜÇÜKAKÇA hazır  bulundular.

Sakarya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Bahar  Fidan dikimin  başarılı  geçmesi  için  yoğun  çaba  sarf  ettiği  görüldü.

DERNEĞİN KATILIMCI ÇALIŞMALARI  BENİ  MEMNUN  ETTİ

Sakarya  Valisi Hüseyin Avni COŞ  "Derneğin katılımcı çalışmaları  beni  memnun  etti.Bu  güzel Projeye   katkı  sağlamak için  Bu  gün  fidanları  Toprakla  buluşturduk.Fidanların  Tutması  için  takibini de  yapacağım.Bu  güzel  ve  örnek  çalışmalar  için  Sakarya  Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Derneğinin üyelerini  kutluyorum"dedi.

HER  CANLI  AĞAÇ  DİKMELİ

Sakarya  Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Osman ZOR "Şehirde ulaşım yollarının iki cephesini ağaçlandırabilme vizyonu her vilayet formül olarak boyutsal uzunluğunu parselleyerek uyum formatı oluşturabilir.

Formül öncelikleri her şehir kendi önceliklerini toprak olarak ağaçlandırma çalışmalarının bölgesel olarak belirleyebilir toprak tahlillerine göre yapabilir.

Kurumlar vizyon olarak tanıtımı ana tema reklam formatı ile açılımı yola cephe tabelaları konmakta yeni planlama ile reklam karşılığı formatla belirlenen parsel ölçeğini reklam ile buluşturabilir ağaç üretimi gövdeye vücut olur.Her birey mutlu veya üzüntüsü olduğu anlar rahatlamanın formülü kalıcı olması adına ağaç dikebilme ilkesini her vilayet belirlediği misyona monte edebilmeli .

Nüfus kütüklerindeki kayıtlar gibi her insanın bulunduğu vilayette kütük ormanı olabilmeli kütük ormanı alanının belediyeler tarafından oluşturulabilir

 • Ağaç dikebilmek için seçenek formüllerinde açılım parçaları
 • Her doğan insan için ağaç dikilebilir
 • Her evlenen çift ağaç dikebilmeli
 • Her ölen için mirasçıları birer ağaç dikebilmeli
 • Her kurumda çalışan başarılı insanlar kutlama adına topluca birer ağaçdikebilmeli
 • Her terfi durumundaki insan birer ağaç dikebilmeli
 • Her bir seçimle yetki alan insanlar mutluluklarını paylaşmada topluca ağaç dikebilmeli
 • Her bir seçimle yetki alan insanlar mutluluklarını paylaşmada topluca ağaç dikebilmeli
 • Her kurum adına topluca ağaç dikebilmeli kurum hatıra belgesi olur
 • Her askere giden ve askerden dönen bir ağaç dikebilmeli
 • Her çalışan insan emekli olunca ağaç dikebilmeli
 • Her işe başlayan insan ağaç dikebilmeli
 • Her bina ruhsatı iznine bağlı bir ağaç dikebilmeli
 • Her iskân iznine bağlı bir ağaç dikebilmeli
 • Her yeni işyeri açan bir ağaç dikebilmeli
 • Her tapu alan satan muamele aşamasında birer ağaç dikebilmeli
 • Her araba alan satan muamele aşamasında birer ağaç dikebilmeli
 • Her seçim sonucunda yetki kutlama süresinde topluca birer ağaç dikebilmeli
 • Her doğum günü yapanlar topluca birer ağaç dikebilmeli
 • Oksijen üretebilmenin bilincini anlamak adına tut nefesini denince kaç saniye durulur oksijen önemi oksijensiz kalmadan oksijen üreten ağaç üretmeliyiz

"Bir kimse bir ağaç diker de o ağaç yetişip olgunlaşırsa, Allahü Teala o ağaç sebebiyle o kimse için cennette bir ağaç diktirir

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular :

" Ağaç diken müslümana muhakkak o ağaçtan yenilen meyve onun için sadaka olur, o ağaçtan çalınan meyvede onun için sadaka olur. Vahşi hayvanların yediği de o kimse hesabına bir sadaka olur. Kuşların yediği de sadakadır. Her insanın ondan yiyip eksilttiği meyve de onu diken müslüman için bir sadakadır."

"Ağaç diken herbir kimse için muhakkak Allahü Teala diktiği ağaçtan çıkan meyve kadar evir ve sevab takdir ve ihsan buyurur."

Bu mevzudaki birçok hadis-i şeriften açıkça anlaşılan ziraatin, ağaç dikmenin İslam dininde fazileti ve müstesna bir kıymet ve ehemmiyeteti bulunduğudur. Bir memleketin sıhhat ve servetinin, terakki ve saadetinin en başında o memleketin ziraati ve ağaçlandırılması gelir. Bu cihetle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ağaç dikmeyi ashabına öğretmiş ve o derece ehemmiyet buyurmuşlardır ki:

"Kıyamet koparken sizden birinizin elinde bir hurma dalı bulunur da kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse bırakmasın, muhakkak onu diksin." buyurmuştur.

Peygamber Efendimizinin (s.a.v.) ziraati ve onun bir şubesi olan ağaç dikmeyi pek çok teşvik buyurmalarına bakarak bazı alimler "Kazançların en faziletlisi ziraattir" demişlerdir.

 

Vali Hüseyin Avni COŞ Fidanlara cansuyu Verdi.Dikilen bütün  fidanların  cansuyun  verilmesini  sağladı.


Paylaş: 

Diğer Haberler