Kamuda Çalışan Sözleşmeli Peyzaj Mimarları Hak Kaybı Yaşıyor

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından yapılan açıklamada "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konusuyla yayınlanan genelgenin hak kaybına yol açtığı belirtildi.

Kamuda Çalışan Sözleşmeli Peyzaj Mimarları Hak Kaybı Yaşıyor

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından yapılan açıklamada "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konusuyla yayınlanan genelgenin hak kaybına yol açtığı belirtildi. Açıklamada genelgenin iptali ile ilgili gerekli adımların atılacağı belirtildi.

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü`nün 09.01.2021 tarih, 27998389-010.06.02-E.9167 sayı ve "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konusuyla yayınlanan genelge ile Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2021 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2021 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için tavan ücret çizelgesi duyuruldu.

Tavan Ücret Çizelgesi ile ilgili TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından yapılan açıklamada: “İlgili genelgede Peyzaj Mimarlarının 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları ve ek ödeme oranları teknikerlerle eşdeğer olacak şekilde düşürülmüş, bu durum da hem meslek onuruna hem de mimar/mühendis niteliğinde çalışan meslektaşlarımızın hak ettikleri kazancın kabul edilemez bir şekilde ciddi oranda düşmesine sebep olmuştur.” denildi.

Oda tarafından yapılan açıklamada genelgenin iptal edilmesi gerektiğini vurgularken; “Konu ile ilgili 11.01.2021 tarihinde hukuk müşavirimiz ve yönetim kurulumuz olağanüstü toplanarak izlenecek yol haritasını belirlemiştir. Sorunun kalıcı olarak çözülmesi için izlenecek tüm süreçlerin başlatılacağını, mevcut genelgenin iptali ve ilgili karar verici merciler ile irtibata geçerek üyelerimizin de desteği ile çalışmaların en kısa sürede üyelerimizin hak kaybına uğramadan tamamlanması ve üyelerimizle birlikte yürüteceğimiz kampanyamız ile ilgili çalışmanın en kısa sürede olgunlaştırılacağını başta kamudaki sözleşmeli meslektaşlarımız olmak üzere üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyuruz.”


Paylaş: 

Diğer Haberler