ORMAN KÖYLÜSÜNE BÜYÜK DESTEK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan özel ağaçlandırmayla alakalı yönetmelik değişikliği ile yeni bir yol haritası belirlendi.

ORMAN KÖYLÜSÜNE BÜYÜK DESTEK

Bu çerçevede Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak maksadıyla yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar-ihya çalışmaları için yapılacak harcamaların düzenlenmesine ve gelirlerin tahsilatına yönelik düzenlemeleri kapsıyor.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, orman köylülerinden gelen talepleri dikkate aldıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yönetmeliğe göre özel ağaçlandırmalarda bugüne kadar uygulanan, gerçek ve tüzel kişilere kredi, köy tüzel kişiliklerine hibe desteği uygulaması kaldırıldı. Bunun yerine, orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlerin ceviz ve badem gibi gelir getirici türlerle, en fazla 30 dekara kadar alanda yapacağı özel ağaçlandırmalarda yüzde 65 hibe; diğer gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı özel ağaçlandırmalarda ise yüzde 25 hibe uygulaması getirildi.”Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hibe tahsisi uygulamasına gidilmesi sebebiyle kredi tahsisi yapılmayacağını dile getiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Kamu kurumlarının özellikle büyükşehir olan illerdeki belediyelerin büyükşehir yasası sebebiyle almak zorunda oldukları köy tüzel kişiliği özel ağaçlandırma taleplerini doğrudan OGM’ye devretmeleri konusu daha da netleştirildi. Artık resmi olarak şunu söyleyebiliriz ki, orman köylüsünün ceviz, badem, zeytin, defne, harnup gibi meyvesinden faydalanılan türler ile özellikle kendi tapulu arazileri de dahil olmak üzere hazine, orman ve sahipli araziler üzerinde 30 dekara kadar alanda yapacağı özel ağaçlandırmaların yatırım giderlerinin 2/3’ü, Bakanlığımız tarafından hibe olarak orman köylümüze verilecek diyerek yönetmelik değişikliğinin orman köylülerine hayırlı olması temennisinde bulundu.  


Paylaş: 

Diğer Haberler