Orman Yönetimi Çalıştayı Başladı

İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yönetimi Çalıştayı Antalya'da başladı. Çalıştayda iklim değişikliği ile mücadelede azaltım, uyum, doğa temelli çözümler, gen kaynakları ve karbon ticareti konuları konuları ele alınacak.

Orman Yönetimi Çalıştayı Başladı

 

Çalıştayda açılış konuşması yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacebey "'İklim değişikliği ve orman yönetimi, günümüzde hem çevresel hem de sosyal açıdan önemli bir konudur. İklim değişikliği ormanların yapısını ve işlevlerini bozmakta, orman yangınları, kuraklık, erozyon, biyolojik çeşitlilik kaybı ve karbon emisyonu gibi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Ormanlar karbonu depolayarak sera gazlarının azalmasına katkı sağlarlar. Orman alanlarının artırılması ve ormansızlaşmanın önlenmesi, küresel iklim değişikliğini yavaşlatmak için en önemli araçlardan biridir. Ormanların karbon tutma kapasitesini artırmak için ormancılık faaliyetleri iyileştirilmekte, orman yangınlarına karşı mücadele kapasitesi güçlendirilmekte, orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak için orman ürünleri ve hizmetleri çeşitlendirilmekte, katılımcı ve çok paydaşlı yönetim modelleri desteklenmektedir. Genel Müdürlüğümüz iklim değişikliğine uyum ve emisyonların azaltımı çalışmalarını raporlamakta ve izlemektedir. Bu çalışmaların sonuçları, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadeledeki ulusal katkılarını belirlemekte ve desteklemektedir." dedi.

 

​Uzman akademisyenler, sektör ve kamu kurumları temsilcilerinin sunumlarının ardından, üç çalışma grubunun çalışma yapacağı oturumlarda öne çıkan öneriler çalıştay raporuna dönüştürülecek.

 

Çalıştay 25 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

 


Paylaş: 

Diğer Haberler