Sektörün Sorunları Görüşüldü

SÜSBİR Yönetim kurulu, üyeleriyle birlikte ilk toplantıyı Adana’da yaptı. Programa Adana ve Mersin üyeleri, Araştırma Enstitülerinin müdürleri, Çukurova Üniversitesinden öğretim üyeleri ve süs bitkileri alanında eğitim veren Teknik Lise müdürü katıldı.

Sektörün Sorunları Görüşüldü

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği bölgesel istişare toplantılarına başladı. SÜSBİR Yönetim kurulu, üyeleriyle birlikte ilk toplantıyı Adana’da yaptı. Programa Adana ve Mersin üyeleri, Araştırma Enstitülerinin müdürleri, Çukurova Üniversitesinden öğretim üyeleri ve süs bitkileri alanında eğitim veren Teknik Lise müdürü katıldı.

Sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantının ardından Birlik tarafından yapılan açıklamada;  “Önemli gündem maddelerinden birincisi Ziraat Bankası kredileriydi. Ziraat Bankası kredilerinde yapılan limit artışının sektörün maliyet güncellemesi dikkate alınmadan yapıldığı bu sebeple sektörün ihtiyacını yeterli ölçüde karşılamadığı gündeme getirildi. Pandemi koşulları ve sonrasında yaşanan ekonomik krizin maliyetleri çok fazla arttırdığı, Ziraat Bankası kredilerinin bu maliyetlere göre verilmesi gerektiği ve maliyetlerimiz konusunda Ziraat Bankası ile görüşülmesi konunda karar verildi” denildi.

İhracat konusunun değerlendirildiği toplantının ardından, “Bölgede en yoğun ihracat Ortadoğu ülkelerine yapılmaktadır. İhracatı olumsuz etkileyen konu ise zeytin ve meyve ağaçlarının ihracatının yasaklı olması konusudur. Özellikle meyve fidanı sayılarak sertifikasız olduğu için ihracatı yasaklanan peyzaj amaçlı üretilmiş veya bozulan meyve bahçelerinden sökülen meyve ağaçlarının ihracatının bir talimatla yasaklanması sektörü bu dar günlerde daha da zor duruma sokan bir uygulamadır. Yüklü sipariş alan üreticiler az sayıda meyve fidanını ihraç edemedikleri için tüm sipariş listelerinin iptal edilmesinden dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Bu durum genel pazarı etkilediği gibi ülkeye döviz girişinin de önüne geçmektedir. 2021 yılında 76,5 milyon dolar ihracat fazlası ile 126 milyon dolar ihracat yapan bir sektörün ticaretinin bu şekilde bir uygulamayla sekteye uğratılması sektör adına oldukça üzücü bir durumdur. SÜSBİR olarak bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Süs bitkilerinin tarım sigortası kapsamının dışında kalması da gündeme gelirken, “Toplantının bir diğer gündem konusu da TARSİM’di. Tarım sigortalarına erişimde halen istenilen düzeye gelinememiş olması ve özellikle sigorta kapsamının genişletilmesi konusunda üyelerin talepleri dinlendi. Örtü altı üretimde don zararının da sigorta kapsamına alınması üyelerin talebi olarak ortaya çıktı” denildi.

İstişare toplantısında;

-Ana gündem konusu ise kalifiye eleman eksikliği olmuştur. Bu konuda SÜSBİR’in eğitim vermesi ve sonrasında belirlenecek fidanlıklarda uygulama derslerinin yapılarak çalışanlara sertifikalandırılması konusunda karar alındı. Pilot bölge olarak Adana’da başlayacak eğitimlerde teorik eğitim oluşturulacak teknik komisyon tarafından verilecek. Sonrasında belirlenen fidanlıklarda uygulama dersleri yapılacaktır.

-Liselerde süs bitkisi alanında eğitim gören öğrencilerin meslek liselerindeki uygulamaya göre usta öğretici belgesi olan fidanlıklarda staj yapması zorunluluğu gündeme getirildi. Bu konunun sektörde kalifiye eleman yetişmesinin önünde bir engel olduğu belirtildi. Süs bitkisi üreticilerinin 5553 Sayılı Kanuna göre teknik eğitim almış Ziraat Mühendisi, Peyzaj Mimarı ve Orman Mühendisi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmelerde staj yapan öğrenciler zaten teknik eğitim almış kişiler tarafından izlenmekte ve uygulama eğitimleri bu kişiler kontrolünde verilmektedir.

-Süs bitkileri alanında eğitim veren liselerde teknik eğitimin yanında daha fazla uygulama yapılması ve bunun için SÜSBİR üyesi firmalarla staj iş birliklerinin yapılması konusunda görüş bildirildi.


Paylaş: 

Diğer Haberler