SOSYAL ORMANCILIK

SOSYAL ORMANCILIK

Anadolu, çeşitli inanç ve dinlere ev sahipliği yapan, birçok dinin ve kutsal sayılan değerlerin, farklı kültürlerin asırlarca harmanlandığı, insanlık tarihinin en renkli ve önemli topraklarından biridir. Anadolunun her köşesinde rastlanması mümkün olan türbelerin ve onların etrafında oluşturulan inançların sahip olduğu uzun geçmiş ve gelişim süreci de bunun bir kanıtı gibidir. Farklı din, inanç ve kültürün ağırlandığı topraklarda bunlarla iç içe olan dini inanç ve ibadetler de bundan nasibini almakta, insanlar birbirlerinden etkilenmektedir. Hemen herkesin yakından bildiği ve Ülkemizde de yoğun bir şekilde ziyaretçi ağırlayan türbeler, halk dindarlığının vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görülmektedir.

 Vatandaşlarımızın manevi duygularını da göz önüne alarak Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çankırı Orman İşletme Müdürlüğünde ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında sosyal nitelikteki ağaçlandırmaya da önem vermektedir. Çankırı, Şabanözü, Kutluşar Köyünde bulunan Kızıldeli ve Yahya Dede Türbelerinin etrafı sivil toplum örgütleriyle birlikte ağaçlandırılmıştır. Bu çalışmayla iki yüz elli metrelik bir merdivenle birbirine geçişi sağlanan iki türbenin gidiş geliş yolları ve etrafı ağaçlandırıldı.

 Ayrıca Çankırı Karatekin Üniversitesi Kampüsü de ağaçlandırıldı. Çankırı Orman İşletme Müdürlüğümüz ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan protokol ile Üniversite Kampüsünün ağaçlandırılmasına karar verilmiştir. Protokol kapsamında Üniversiteye kayıtlı öğrenci sayısı kadar fidan dikilmesine karar verilmiş ve yeni yapılan Uluyazıdaki Üniversite Kampüsüne 9.000 adet fidan dikilmiştir.


Paylaş: 

Diğer Haberler