Süs Bitkisi Üreticisine Müjde

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile süs bitkilerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’e düşürüldü. Uzun yıllardır sektörün talepleri arasında olan KDV düzelmesi 2020 yılının sonuna kadar geçerli.

Süs Bitkisi Üreticisine Müjde

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile süs bitkilerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’e düşürüldü. Uzun yıllardır sektörün talepleri arasında olan KDV düzelmesi 2020 yılının sonuna geçerli. Üretici normalleşme sürecinde yapılan bu düzenlemeden oldukça memnun.

31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ da bazı hizmet ve ürünlerin vergi oranları 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) değiştirilmiştir.

Gümrük Tarife Cetvelinin 06 Faslında yer alan süs bitkilerini ilgilendiren tüm ürünler için vergi oranı aşağıda yer alan madde gereğince %8’e indirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6-(1)31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil);

s)Ekli II sayılı listenin ‘’A)GIDA MADDELERİ’’ bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30.12.2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri, için 1 inci Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.


Paylaş: 

Diğer Haberler