TMMOB TOPLANTIDA YERİNİ ALDI

TMMOB TOPLANTIDA YERİNİ ALDI

 

"Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Uygulanmasında Sivil Toplumun Rolü" temalı toplantıya "Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Türkiye Potansiyeli" konusunda görüş ve önerilerini sunmak üzere Odamız Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, 2. Başkan Faruk Sarıhan ve TMMOB Temsilcimiz Ozan Yılmaz katılım gösterdi.

 

Peyzaj Araştırmaları Derneği, CIVILSCAPE ile işbirliği içinde ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü`nün destekleriyle 29 Eylül 2014 tarihinde "Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Uygulanmasında Sivil Toplumun Rolü" temalı bir toplantı düzenlendi.
 
Söz konusu toplantıya "Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Türkiye Potansiyeli" konusunda görüş ve önerilerini sunmak üzere Odamız Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, 2. Başkan Faruk Sarıhan ve TMMOB Temsilcimiz Ozan Yılmaz katılım gösterdi.
 
Oda Başkanımız "Bu sözleşmeye göre peyzajın; kültürel, ekolojik, ve sosyal alanlarda kamu yararı taşıdığı, ekonomik faaliyetlerin uygulanmasında korunması, yönetimi ve planlanmasının iş olanaklarına önemli bir kaynak oluşturduğu; doğal ve kültürel mirasın korunması ve yönetilmesi için uluslar arası kabul gören antlaşmalar dikkate alınarak, bölgesel ve mekansal planlama ölçeğinde peyzajın kalite ve çeşitlilik yönünden işbirliğinin önemi vurgulanmaktadır" sözlerine yer verir iken "Ülkemiz peyzaj değerlerinin korunması açısından en temel nokta, ulusal bir politikanın eksikliğidir. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi‘nin en can alıcı noktası, imza koyan ülkelerin kendi ulusal peyzaj politikalarını oluşturmalarının gerekliliği üzerine yapılan vurgudur. Ülkemiz yasal ve yönetsel yapısı, farklı ölçek ve boyutlarda, duyarlı ve değerli doğal alanları ve kaynakları korumaya yönelik temel alt yapıya sahiptir. Buna karşın, ulusal bir peyzaj ve daha üst düzeyde ulusal çevre politikaların henüz oluşturulamamış olması önemli bir eksikliktir. Bu ise, peyzaja bakışta, uygulamada ve yönetimde bütünlüğün, yönetimlerde birliğin sağlanması yönünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Peyzaj mimarlığı eğitim sürecinde edinilen bilgi ve deneyimlerin, uygulama sürecine yansıtılabilmesi ve değerli ülke peyzajının korunabilmesi için; kapsamlı bir peyzaj politikasının oluşturulması ve bu doğrultuda ilgili yasa, yönetmeliklerin gözden geçirilmesi öncelikli sorumluluğumuzdur." APS ile ilgli önemli birçok konuya değinmiştir.


Paylaş: 

Diğer Haberler