YEŞİLIRMAK HAVZASI PEYZAJ ATLASI TAMAMLANDI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce ülkemizde hazırlanan ilk peyzaj atlası olma özelliği taşıyan “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası” Projesi’ tamamlandı.

YEŞİLIRMAK HAVZASI PEYZAJ ATLASI TAMAMLANDI

·         PROF. DR. VEYSEL EROĞLU “PROJE BÜTÜN SEKTÖRLERE REHBERLİK EDECEK”…

“Bu Çalışma Ülkemizde Bu Nitelikte ve Ölçekte Yapılan ‘İlk Peyzaj Atlası’ Projesi”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu peyzaj atlaslarının, ülke peyzajlarının koruma ve kullanma dengesi gözetilerek, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yönetime katkı sağlamak üzere geliştirilen araçlar olduğunu belirterek, “Taraf olduğumuz ve yürüttüğümüz Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile Bakanlığımız peyzajın korunması, planlanması ve yönetilmesini hedefleyen peyzaj politikalarını oluşturmayı ve uygulamayı, peyzajı şehir ve bölge planlama, kültürel, çevresel, tarımsal, sosyal ve ekonomik politikalara entegre etmeyi yükümlenmiştir” diye konuştu.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“2008 yılında yerel ölçekte Konya’da başlattığımız proje 2010 yılında Malatya’da il ölçeğine, 2012’de ise havza ölçeğine taşınmıştı. Bu projelerden elde edilen tecrübeler sonrasında Türkiye’nin 6. büyük havzası olan Yeşilırmak Havzası’nda peyzaj atlası hazırlanması çalışmalarını başlattık. Bu çalışma ülkemizde bu nitelikte ve ölçekte yapılan “İlk Peyzaj Atlası” projesi olma özelliğini taşıyor. Projeyi diğer havzalarda da uygulayarak Ulusal Peyzaj Envanteri, Ulusal Peyzaj Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamayı hedefliyoruz.”

Proje Birçok Alanda Yol Gösterici Olacak

Herkesin anlayabileceği bir dilde ve haritalama sistemiyle oluşturulmuş olan Yeşilırmak Peyzaj Atlası Projesi ile havzanın peyzaj karakter tipleri ve peyzaj karakter alanları tanımlandı, 
47 adet peyzaj analizi gerçekleştirildi ve havzanın “Peyzaj Kalite Hedefleri” ortaya konuldu.

Havzada koruma-kullanma dengesinin sağlanması ile sürdürülebilir planlama ve yönetim yapısının kurulabilmesi için atlasın diğer üst ölçek planlarla bütünleştirilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmalarında yararlanılabilecek ekolojik altlıklar üretilerek Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması kapsamında “Bütüncül Havza Yönetim Planlarıyla” kolaylıkla ilişkilendirilebilecek ekolojik temelli kararlar üretildi. Peyzaj koruma ve onarım çalışmalarına yol gösterecek rehberler üretildi. Kentleşme, tarım, koruma ve ormancılık sektörleri arasındaki ilişkiler ve yaklaşımlar peyzaj rehberleri aracılığıyla tanımlandı. Biyoçeşitlilik eylem planının geliştirilmesi ve izlenmesine destek olacak altlıklar oluşturularak bir karar destek aracı olarak ilgili kesimlerin dikkatine sunuldu.

 

 


Paylaş: 

Diğer Haberler