ERDEMİR SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

 ERDEMİR SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Erdemir, sektördeki gelişmeler ve yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmede bulundu.

 

‘SEKTÖR HIZLI GELİŞİYOR

Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Erdemir, süs bitkiciliği ve Sakaryadaki gelişmeler ile ilgili değerlendirmede bulundu. Süs bitkiciliğinin tüm dünyada hızlı gelişme gösteren bir sektör olduğunu vurgulayan Müdür Erdemir, içerisinde birçok türü barından geniş bir aile olduğunu söyledi. Erdemir: "Bu nedenle, dış mekan süs bitkileri, kesme çiçekler, saksılı (iç mekan) süs bitkileri ve doğal çiçek soğanları olmak üzere dört ayrı grup halinde tasnif edilmektedir. Bu çeşit zenginliğinin avantajıyla süs bitkileri üretimi, ulaştığı üretim değeri ve sağladığı istihdam ile önemli bir sektör durumundadır." dedi.

 

SAKARYADA BÜYÜK ARTIŞ

Sakaryanın sektörde öne çıktığını söyleyen Erdemir: "Ülkemizde süs bitkileri sektörünün geçmişine bakıldığında, diğer ülkelerde olduğu gibi, sanayileşme sonucu ortaya çıkan hızlı kentleşme ve yapılaşmaya paralel olarak 1940lı yıllarda Marmara Bölgesinde özellikle İstanbul dolaylarında başlamış, daha sonra uygun ekolojiye sahip olan Akdeniz ve Ege Bölgelerine doğru yayılmıştır. 1999 yılı baz alındığında 2008 yılına kadar Marmara Bölgesi yüzde170 oranında bir artışla bölgesel olarak en fazla üretim alanına sahip duruma gelmiştir. Bu artışta en büyük rolü, aynı dönemde uyguladığımız proje sayesinde yüzde 638 oranında büyüme gösteren Sakarya oynamıştır." şeklinde konuştu.

 

‘REKABET GÜCÜMÜZ YÜKSEK

Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Erdemir, değerlendirmenin devamında şunları kaydetti: "Ortaya çıkan ihtiyacın ağırlıklı olarak ithalat yoluyla karşılanması ülkemiz için döviz kaybına neden olmaktaydı. Oysa ki başta Sakarya olmak üzere uygun ekolojiye sahip alanlarda iyi bir organizasyonla bu kayıp önlenebileceği gibi ihracat yoluyla döviz girdisi sağlanabilecek bir potansiyelin mevcut olduğu görülmüştür. Çünkü bu konuda öne çıkmış ülkelerden İtalya ile mukayese edildiğinde birçok tür açısından daha kısa sürede satış boyuna ulaşma imkanı yanında ucuz insan gücünden de yaralanıldığı zaman rekabet gücümüzün yüksek olduğu tespit edildi. Bu durum yerli ve yabancı üreticilerin ilgisini çekebilirdi."

 

PROJE HAZIRLANDI

"Arazi parçalılığının getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, özellikle deprem sonrası ortaya çıkan işsizliğin önlenmesi ile istihdamın sağlanması, marjinal alanların değerlendirilmesi, her yaş grubu işgücünden yararlanma, artan talebin karşılanması, gruplar arasında gelir transferinin sağlanması ve döviz kaybının önlenmesi gibi avantajları ile süs bitkisi üretimi bir çıkış yolu olarak görüldü. Bütün bu tespitlerin ışığında, 2002 yılında sektör temsilcilerinin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturularak tespit edilen sorunlara çözüm üretmek amacıyla ‘Süs Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi hazırlanmıştır. Projede özetle ifade edilirse; tohum-fide temininde dışa bağımlılık, eğitim eksikliği, üretim sürecinde maliyet analizi ve piyasa ilişkisinin yokluğu, üretim malzemelerinde kalite-standart ve fiyat elastikiyeti, pazar ve pazarlama sorunlarının çözülmesi, destekleme stratejilerinin belirlenmesi ve toplam kalite yönetimine olan ihtiyacın giderilmesi öngörülmüştür."

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

"2002 yılında Sapancada, 2003 yılında Arifiyede Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri kurularak üreticiler dağınık yapıdan kurtarılarak üretim ve pazarlamada daha organize bir yapıya kavuşturulmuştur. 2005 yılında Süs Bitkileri Üretim Bölgesi kurulması amacıyla şimdiki Serdivan ilçesi Yazlık yöresinde bulunan 1034 dekar arazi İl Özel İdaresince satın alınmış ve profesyonel anlamda üretim yapabilecek 6 firmaya 16 yıllığına kiralanmıştır. Bu firmalar anaçlık ve kurulum faaliyetlerini 2007 yılında tamamlayarak İl Müdürlüğümüzce eğitilen üreticiler ile sözleşmeli üretime geçmişlerdir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A. Ş. ile Geyve ve Pamukova ilçelerimizde ‘Meilland peyzaj gülü sözleşmeli olarak üretilmeye başlanmış ve halen devam etmektedir. Yine 2005 yılında, daha önce kooperatifler ile başlatılan örgütlenme bilinci bir üst basamağa taşınmış, ülkemizde ilk defa ‘Süs Bitkisi Üreticileri Birliği ilimizde kurulmuştur."  

 

ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ

"Bir yandan üreticiler müdürlüğümüzce eğitilirken, diğer taraftan sektörün ihtiyaç duyduğu ara kademe teknik elemanların yetiştirilmesi ve projenin AR-GE ayağının oluşturulması için de orta ve yükseköğrenim düzeyinde ilgili bölümlerin açılması sağlanmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği kaynakları ile Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II Hibe Planı kapsamında, Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliğince 88 kursiyerin meslek edindirildiği Dış Mekân Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Eğitimi Projesi uygulanmıştır. Akyazı-Kuzuluk civarlarındaki sondajlardan elde edilen termal kaynaklarla ısıtılacak seraların devreye sokulacağı bir alt projeyi önemli bir avantaj olarak görmekteyiz. Çünkü; süs bitkilerinde alt sektörler olan iç ve dış mekan, kesme çiçek ve soğanlı bitkilerin üretiminde fide ihtiyacının karşılanması ile üretiminin geliştirilmesi ve dışa bağımlılıktan kurtarılması hedeflenmiştir. Bu amaçla jeotermal kaynakların bulunduğu Akyazı (Kuzuluk) ve Taraklı ilçelerimizde ısıtmalı sistem örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gerekmektedir."

 

YATIRIMCILARA HİBE DESTEĞİ

"Bütün bu çalışmalar ile 2002 yılında 47 işletmede 635 dekar süs bitkisi üretimi yapılmakta iken 2013 yılında 522 kayıtlı işletmede yaklaşık 13.000 dekar alana ulaşılmıştır. Henüz kayıt edilememiş işletmelerle birlikte bu alanın 20 bin dekarın üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. İlimiz gümrük kapısından dış piyasaya açılım, kalite üzerinde olumlu etki göstermiş ve uluslar arası normlara uygun olarak üretilen fidanlar 15 firma tarafından ihraç edilerek 2006 yılında 335.000 dolar elde edilmiş iken 2013 yılında 5 milyon dolar değerine ulaşılmıştır. Üretimi destekleme stratejilerimiz kapsamında geçmişte üretim materyali ve Sapanca Gölünden sulama suyu temini gibi projeler desteklenmiştir. Bakanlığımızca uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi (KKYDP) kapsamında bireysel sulama makine ekipmanlarını alan süs bitkisi yatırımcılarına 2012 ve 2013 yıllarında 110 dekar alan için yaklaşık 95.000 TL hibe desteği ödenmiştir."

 

BİRLİK İÇİNDE ÜRETİM

"Kamuya ait, süs bitkisi üretimine uygun alanların sektöre kazandırılması, özellikle Sapanca-Arifiye bandında yaşanan arazi sıkıntısını aşmada önemli katkı sağlayacaktır. 2014 yılında da KKYDP kapsamında kriterleri uygun olan süs bitkisi yatırımcılarına bahçe traktörü, el traktörü, mini yükleyici, tarım römorkları ve pülverizatör alımında yüzde 50 hibe desteği sağlanacaktır. Kamunun bir başka desteği de Orman Bakanlığına ait Yanıkta 200 dekar alanın Süs Bitkisi Üreticileri Birliğine tanıtım ve satış alanı olarak tahsisi şeklinde olmuştur. Üreticilerin de örgütlü bir şekilde, kendilerine düşeni birlik ve bütünlük içinde yapmaları gerekmektedir. Üretilecek fidanların dünya piyasalarında kabul görecek, rekabet edebilir formlarda üretilmesi, yeni üretime alınacak çeşitlerin ve miktarlarının sıkı bir piyasa takibi ile isabetli olarak seçilmesi özel önem arz etmektedir. Sektörde bu konularda ulaşılan tecrübenin küçümsenmeyecek bir noktada olduğu düşüncesi ile bütün emek sarf eden üretici ve yatırımcılara kolaylıklar ve hayırlı muvaffakiyetler dilerim."

 

 

 


Sakarya Province Director of Food Agriculture and Livestock Mr. Mehmet Erdemir has  found evaluations about developments and studies regarding the industry. Mr Erdemir stressed that industry has a rapid development in our country as all over the world. “Sakarya plays a major role in this development.” He said.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Paylaş: 

Diğer Haberler