5 BİN TÜR KAYIT ALTINA ALINDI

5 BİN TÜR KAYIT ALTINA ALINDI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) uygulamaya koyduğu Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi ile ülkemizin gizli kalmış zenginliklerini ortaya çıkarıyor. Proje kapsamında çalışmaları tamamlanan 25 ilde şimdiye kadar il sınırları içinde daha önce kayıt altına alınmamış toplam 5219 tür (takson) tespiti yapıldı. 

Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ülkemizin bu kaynaklardan verimli ve sürekli olarak faydalanabilmesi için 2013 yılında uygulamaya konulan bu proje 2019 yılına kadar devam edecek ve 81 ilde çalışmalar yürütülecek.

Projede 300 Uzman Görev Alıyor

Bugüne kadar 56 ilde çalışmaların başlatıldığının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Bu illerde yürüttüğümüz çalışmalarda farklı üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarından ve bireysel çalışan uzmanlar olmak üzere yaklaşık 300 uzman görev aldı" dedi.

Yeni Türler Nuhun Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanına İşlendi

Proje kapsamında günümüze kadar çalışması tamamlanan ve veri tabanına yüklenen kayıtlara göre toplam 205.849 noktada 9.943 türün (takson) tespitinin yapıldığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu " Envanter çalışmalarında şimdiye kadar il sınırları içinde daha önce kayıt altına alınmamış toplam 5219 tür (takson) tespiti yapıldı. Bu tespitler, ilgili illerin yeni tür kayıtları olarak Nuhun Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanına işlendi." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde 3.649 Tür Endemik Özellik Taşıyor

Ülkemizin 11.707 bitki türüne sahip olduğunu ve bunların 3.649unun endemik özellik taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu "Proje çerçevesinde çalışması tamamlanan illerde, 287 damarlı bitki, 49 memeli, 100 kuş, 77 balık, 42 sürüngen ve 19 çift yaşar (iki yaşamlı ya da amfibi de denilebilir) tür ve tür altı takson izlemeye konu tür olarak belirlendi. Ayrıca, 667 özellikli alan, yani hedef türlerce zengin habitatlar, endemiklerce zengin alanlar, özellikli yaban hayvanı alanları ve özellikli bitki alanları da izlemeye konu alan olarak tespit edildi. Bu türler ve alanlar için izleme çalışmalarımız ise izleme planları dâhilinde başlatıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"Tehlike Altında Bulunan Bitki Türleri Koruma Altına Alınacak"

Proje ile biyolojik çeşitliliği oluşturan türlerin popülasyon durumlarının belirlenerek IUCN kriterleri ve tehlike kategorilerine göre gruplandırılacağını da ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Yapılan çalışmalar sayesinde biyolojik çeşitliliğin tür, habitat ve ekosistem düzeyinde gidişatı hakkında fikir sahibi olunması sağlanacak. Gösterge türlerin azalmasına veya yok olmasına sebep olan tehditler belirlenecek ve bu tehditleri ortadan kaldıracak çözümler bulunacak" diyerek sözlerini tamamladı.

 

 


Paylaş: 

Diğer Haberler