BİTKİ HASTANESİ LABORATUVARI HİZMETE GİRDİ

BİTKİ HASTANESİ LABORATUVARI HİZMETE GİRDİ

Ahi Evran Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenerek Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde kurulan "Bitki Hastanesi (Fitoklinik) Laboratuvarı" hizmete girdi.
Çiftçilerin karşılaştığı bitki koruma ile ilgili sorunların tanılanması ve çözüme kavuşturulması açısından önem teşkil eden laboratuvar, Kırşehir ve çevre illerde üretilen tarımsal ürünlerde görülen hastalık ve zararlıların teşhislerinin yapılması ve tanımlanması amacıyla açıldı. Bunun yanı sıra hastalıklarla mücadele yöntemlerinin belirlenerek doğru tekniklerinin uygulanması da laboratuvarla sağlanmak istenen hedefler arasında yer alıyor.
Çiftçilerin üretimini kısıtlayan en önemli sorunlarından biri olan hastalıklarla doğru mücadelede akla gelen ilk yöntem kimyasal mücadele olarak ifade ediliyor. Ülkemizde her yıl 30 bin ton pestisit kullanıldığı ve bu miktarın her geçen yıl %9,64 oranında artış gösterdiği belirtiliyor. Bazı bitki hastalık ve zararlılarının belirtileri birbirleriyle benzerlik gösterirken bu tür benzerlikler teşhis ve tanıda yanılgılara sebep oluyor ve bunun sonucunda yanlış mücadele yöntemleri uygulanıyor. Bu uygulama sonucunda gereksiz kullanılan pestisitler, çevre ve insan sağlığı için olumsuz koşullar oluşturuyor.
Bunların yanı sıra hastalık ve zararlılarla mücadelede pestisit kullanımı çiftçiler açısından maliyet gerektiren bir unsur olarak görülmektedir. Bu maliyetin en aza indirilmesinin ise çiftçiler ve ülke ekonomisi açısından büyük kazançlar sağlayacağı düşünülüyor.
Kırşehir ili ve çevre illerden Üniversitemiz Fitoklinik Laboratuvarına getirilen zarar görmüş bitki örnekleri, konusunda uzman öğretim üyeleri tarafından analiz edilerek öncelikle zararlının tipi daha sonra hastalık veya zararlının teşhisi yapılıyor. Böylece hastalık ve zararlı için en uygun mücadele yöntemleri belirlenerek hem daha sağlıklı bitkilerin üretilmesi hem de çevre ve insan sağlığı için sorun olan bilinçsiz pestisit kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.    


Paylaş: 

Diğer Haberler