BU ÇİÇEKLERİ TOPLAMAK ARTIK YASAK !

Isparta-Muğla içerisinden Cyclamen türlerinin toplanması, Manavgat ilçesi Taşağıl Beldesi ve İbradı ilçesi sınırları içerisinde Galanthus elwesii sökümü yasaklandı.

BU ÇİÇEKLERİ TOPLAMAK ARTIK YASAK !

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yayınladığı, doğal çiçek soğanlarının 2015 yılı ihracat listesi hakkındaki tebliğ kapsamında; Isparta-Muğla il sınırları içerisinden Cyclamen türlerinin toplanması, Antalya ili Manavgat ilçesi Taşağıl Beldesi ve İbradı ilçesi sınırları içerisinde Galanthus elwesii sökümü yasaklandı. 2015 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri, türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türlerini belirlemek amacıyla hazırlanan tebliğ 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası 0601 10901000 olarak belirtilen ilgili tebliğin uygulaması ise şöyle olacak: 
"2015 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri tabloda gösterilmiştir.

Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yasaktır. 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) gereğince; GTİP numarası 0714 90120012, 0714 90180012 ve 1106 20900011 olan Orchidaceae (salep) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yasaktır.

Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilir ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulur. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilir. Bu Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.

BAKANLIKTAN İHRAÇ MÜSADESİ ALINMA ŞARTI

Firmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını,Orman Ve Su İşleri BakanlığıOrman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve/veya il müdürlüğünce düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin ederler.

Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması şarttır.

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ RE-EKSPORT AMAÇLI İTHALAT VE İHRACAT İZNİ

Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum, Iris tuberosum, Calla aethiopica, Polyanthus tuberosa, Fritillaria persica türleri için il müdürlüğünce ihraç izni verilir.
Bu Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, maden işletme sahaları, yeni iskâna açılan alanlar ile tapulu arazilerden sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın bu Kabil bir alan olduğunun ilgili Devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise il müdürlüğünce yapılması ve bunların resmi belgelerle tespit edilmesi gerekir. İl müdürlüğü tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim için anaç materyali olarak kullanılabilir.

Kültürü yapılan ve herhangi bir ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere, bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının re-eksport amaçlı ithalat ve ihracat izinleri Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün (BÜGEM) yetkisindedir.

2015 YILI DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ İHRACAT LİSTESİ TABLOSU

(I) Doğadan Toplanmak Suretiyle İhraç Edilmesi Yasak Olan Çiçek Soğanları:
1. Allium (Yabani soğan) türlerinin hepsi
2. Crocus (Çiğdem) türlerinin hepsi
3. Fritillaria türleri (F. persica, F. imperalis hariç) 
4. Lilium (Zambak) türleri (L.candidum ve L. martagon hariç)
5. Muscari (Muskari) türlerinin hepsi
6. Sternbergia (Kara çiğdem) türleri 
(S.lutea hariç)
7. Tulipa (Lale) türlerinin hepsi
8. Eminium türlerinin hepsi
9. Biarum türlerinin hepsi
10. Nympheaceae (Nilüfer) türlerinin hepsi
11. Orchidaceae (Salep) türlerinin hepsi 
12. Arum (Yılan yastığı) türleri (Arum italicum, Arum dioscorides hariç) 
13. Pancratium maritimum (Kum zambağı)
14. Hyacinthus orientalis (Şark sümbülü)
15. Gentiana lutea (Censiyan)
16. Cyclamen (Sıklamen) türleri (C. coum,
C. cilicium ve C. hederefolium hariç)
17. Galanthus (Kardelen) türleri
(G. elwesii ve G. woronowii hariç)
18. İris (Süsen) türleri 
19. Paeonia ( Şakayık ) türleri
20. Diğer yumrulu ve soğanlı türler

(II) İhracatı Kotaya Tabi Olan Çiçek Soğanları:
1. Anemone blanda (Yoğurt çiçeği)
2. Arum italicum (Yılan yastığı)
Arum dioscorides
3. Cyclamen cilicium (Sıklamen)
Cyclamen coum (Sıklamen)
Cyclamen hederefolium (Sıklamen)
4. Dracunculus vulgaris (Yılan bıçağı)
5. Eranthis hyemalis (Sarı kar çiçeği)
6. Galanthus elwesii (Toros kardeleni)
Galanthus woronowii (Karadeniz kardeleni)
7. Leucojum aestivum (Göl soğanı)
8. Urginea maritima (Ada soğanı)
9. Geranium tuberosum (Deve tabanı)
10. Fritillaria imperalis (Ters lale) 
11. Lilium martagon (Türk zambağı)
12. Sternbergia lutea (Karaçiğdem)

(III) İhracatı Üretimden Serbest Olan Çiçek Soğanları:
1. Lilium candidum (Miszambağı)
2. Iris tuberosum (Süsen)*
3. Calla aethiopica (Kalla)*
4. Polyanthus tuberosa (Sümbülteber)*
5. Fritillaria persica (Adıyaman lalesi) 

* Üretimi yapılan egzotik türler."


Paylaş: 

Diğer Haberler