Üreticiye Kredi Desteği

T.C. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Kar Payı Oranlı Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 23 Şubat 2023 tarih ve 32113 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Üreticiye Kredi Desteği

T.C. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Kar Payı Oranlı Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 23 Şubat 2023 tarih ve 32113 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar, 01 Ocak2023 ve 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayacaktır.

 

"Bitkisel Üretim Konuları" başlığı altında yer alan süs bitkisi üretimi, kontrollü örtü altı tarımı, modern basınçlı sulama yatırımı, stratejik bitkisel üretim alt konu başlıkları ve geleneksel bitkisel üretim alt konu başlıkları ve sektörümüzün kullanabileceği kredi başlıklarıdır.

 

Karar'da yer alan önemli maddeler şu şekildedir;

Madde 4-(1) Tasfiye Olunana Alacaklar Hesabında borcu bulunan üreticilere Katılım Bankası tarafından bu Karar kapsamında finansman kullandırılmaz ancak daha önce yayımlanmış, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında borçları ertelenmiş veya yapılandırılmış ya da Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar hesabına alınmış olan gerçek ve tüzel kişilere bu Karar kapsamında finansman kullandırılabilir.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz/kar payı desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda finansman kullandırılmaz. Finansman kullanacak işletmelerden aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz/kar payı desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki kar payı oranı desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.   


Paylaş: 

Diğer Haberler