YERLİ ÜRETİMİ HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Ali SUKAS ile ülkemizdeki süs bitkiciliği, üretim ve pazarlama süreci ile yerli üretim konularını değerlendirdik.

YERLİ ÜRETİMİ HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Ali SUKAS  ile ülkemizdeki süs bitkiciliği, üretim ve pazarlama süreci ile yerli üretim konularını değerlendirdik.

Firmanın Genel Müdürü Ali SUKAS İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak yerli üretimi desteklediklerini belirterek bu konuda ciddi adımların atıldığını kaydetti.

Türkiye’de Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlaması Konusunda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz ?

Hayatın her alanında gelişen teknoloji insanların yaşamını ne kadar kolaylaştırsa da, doğaya ve yeşile olan ihtiyacı ve tutkusu değişmediği gibi daha da artmaktadır. Bu hızlı ve baş döndüren değişim şehirleşme anlamında çağdaş mimari anlayışı ve alt yapı uygulamalarında farklı bakış acısını da beraberinde getirmektedir.Burada önemli olan kent yaşamını ve kent kimliğini on planda tutan, kent kimliğini sadece yapıları ile değil yeşil alanları ve peyzaj uygulamaları ile kent eko-sistemine uygun düzenlemeler yapmak, o kentin kimlik kazanmasına katkı sağlamaktır.

Yaşam kalitesini artırmak için önemli katkılarınız var…

Yeşil alanların kent dokusu içindeki olumlu etkisi, bu alanların doğayı hissedebileceğiniz ve ona kolay ulaşabileceğiniz şekilde dengeli dağılımı ile sağlanır. Bunun için bizlerin üzerine düşen görev  sürdürülebilir peyzaj yaklaşımı ile kentlerimizin doğa ile barışık huzurlu birer yaşam alanı haline getirilmesidir. Sürdürülebilir planlama, tasarım uygulamalarındaki birçok yenilik kentsel alanları geliştirmekte ve böylece yaşam kalitesini yükseltmektedir.İstanbul kentsel peyzaj yaklaşımına uygun bir şekilde yönetildiği zaman,İstanbulluların yaşam kalitesinin artmasıyla beraber İstanbul’un marka değerinin artacağı ve turizme olan olumlu katkıları ile ekonomik anlamda katma değer oluşturacağını düşünüyoruz.

Üretim ve pazarlama konusunda nasıl bir yaklaşım içindesiniz? İşbirliği içinde olduğunuz çevreler var mı ?

Süs Bitkileri sektörüne baktığımızda aynı anlayış ve yaklaşımın da burada olması gerekiyor ki; sürdürülebilir peyzaj anlayışımızın ayakları sağlam temeller üzerinde olsun. Dolayısıyla bunu destekleyen üretim anlayışı ile hem kendi tesislerimizde hem de İstanbul çevresindeki köylerde çiftçimiz ile süs bitkileri konusunda iş birliği yapıyoruz.Tamamen yerli üretimi destekliyor ve bu konuda onculuk ediyoruz. Geniş bir pazara sahip olan süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili, TÜİK verileri ve sektör raporlarına baktığımızda 2018 itibari ile dünyada kesme çiçek ve saksılı bitkiler üretimi, toplam 650.000 hektar alanda yapılmaktadır. Bunun yüzde 75’lik büyük bir kısmı ise Asya/Pasifik bölgesinde olup 480.000 hektar olarak hesaplanmaktadır.Ülkemizde ise yine TÜİK verilerine göre kayıtlı üreticiler yaklaşık 52.000 (da) alanda kesme çiçek ve saksılı bitki üretimi yapmakta. Bu çerçevede sektörde doğrudan istihdam 78 bin, dolaylı istihdam ise yaklaşık 500 bin civarındadır

.Sektörün en önemli konuları arasında hangi unsuru gösterebiliriz?

Son resmi verilere göre 100 Milyon dolarlık dış ticaret hacmine sahip olan sektörün İhracatta en önemli ürün grubu canlı bitkilerdir. Bunu kesme çiçekler izlemektedir. Buna karşın ithalatımız 2017 rakamlarına göre 84,2 milyon dolar mertebesindedir. Bu bağlamda İstanbul yeşil alanlarında ağırlıklı olarak üzerinde durulması gereken konuların başında yerli üretim gelmektedir. Sektörün temel problemi üretici ve üretim alanı envanterinin net olarak bilinmemesidir. Öncelikle bu sorunun çözülerek ülkemizde süs bitkileri ve çiçekçilik sektöründe bütüncül bir üretim planlamasının yapılması gereklidir. Bu amaç doğrultusunda sektör paydaşları bir araya gelerek ortak bir irade ortaya konmalıdır.

Sektörde kaliteyi artırmak için başka neler yapılabilir ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan yaklaşık 60 milyon metrekarelik yeşil alanı, geliştirmek, korumak ve bakımlarını gerçekleştirmek oldukça ciddi bir planlama ve organizasyon kabiliyeti gerektiriyor. Uzman teknik ekibimiz,yüklenici ve tedarikçilerimiz ile bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz.Türkiye’de Süs Bitkileri üretimi rakip ülkelere göre daha yeni bir sektör olmakla beraber. Türkiye ekolojisi, uygun iklim koşulları ve pazar potansiyeli olan ülkelere yakınlığının yanı sıra ucuz işgücü potansiyeli gibi önemli avantajlara sahiptir. 2002-2018 yılları arasındaki resmi verilere bakıldığında süs bitkileri üretim alanlarının 2,5 kat artığı görülmektedir. Dünyada üretim alanları ve üretici sayısı azalmasına rağmen, üretimde verimlilik artışı nedeni ile üretilen miktar değişmemektedir. Bu da Ülkemizdeki süs bitkileri sektöründe kalite standartlarının arttırılması ve verimlilik konusunda çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Ağaç ve Peyzaj AŞ, sektörün neresinde yer alacak ? Rolü ne olacak ?

Türkiye’de süs bitkileri sektörü gelişmekte olan bir sektör. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak yerli üretimi destekliyor, yerli üretimin arttırılması için alım garantili üretimler yapıyoruz. Sektörümüzün dış piyasalarda kalıcı olabilmesi ve Pazar payını arttırabilmesi için dünya standartlarında ürünler üretmesi gerektiğinin bilincindeyiz. En önemlisi yenilikçi bir anlayış ve istikrarlı üretim modeli ile pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Bugün ülkemizde bu sektöre yatırım yapan günden güne gelişen hatta yurt dışına ürünlerini rahatlıkla pazarlayan üreticilerimiz var.Bu çok önemli çünkü bunlar diğer üreticilerimize rol model oluyor. Üreticilerden beklentimiz, üretim tesislerinde alt yapısını geliştiren, uluslararası standartlarda ve kalitede ürün yetiştiren,hem iç hem de dış piyasalarda taleplere cevap verebilecek nitelikte üretim kabiliyetine sahip yapılara kavuşmalarıdır.Ülkemiz süs bitkileri sektörünün dış piyasada rekabet edebilmesi ve dünya pazarındaki payını arttırabilmesi için uluslararası kalite standartlarında ürünler üretmesi ve üretim kapasitesini arttırması gerekmektedir. Bu doğrultuda üreticilerimize bilgi ve teknik destek vererek gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

Yerli üretim ile ilgili projeleriniz var mı?

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak yerli üretime yatırım yapmak amacı ile gerçekleştirdiğimiz AR-GE çalışmalarımız sonucu 2020 yılında “Yerli Gülleri” ekonomiye kazandıracağız. Zira dış mekan güller, dünya ve ülkemiz süs bitkileri ticaretinde önemli bir paya sahiptir. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Yeni Gül Çeşitleri Geliştirilmesi” projesi kapsamında 20 adet gül için patent başvurusu yapıldı. Bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalar ile 2023 yılına kadar toplamda 50 adet yerli gül çeşidini ekonomiye kazandırmayı planlıyoruz.

Yerli üretim konusunda eklemek istedikleriniz var mı ?

Yerli üretim, Ar-Ge ve pazar stratejilerimiz doğrultusunda ülkemiz için önemli bir ihracat kalemi oluşturacak yerli gül çeşitlerinin geliştirilmesi, Ülkemizin ekolojik koşullarına daha iyi adapte olabilecek yeni çeşitlerle verim ve kalitenin arttırılması, tüketici taleplerini karşılayabilecek üretim faaliyetlerinin yanı sıra yerli üretimi destekleyerek perakende sektöründe bahçe marketlerimizi yaygınlaştırıp geniş anlamda tüketicimiz için çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.Diğer yandan ülkemizin coğrafi koşullarına uygun bölgesel üretim planlarının hazırlanması, doğal türlerimizin en verimli şekilde yetiştiği bölgelerin önceliklendirilerek üreticilerimiz ile işbirliğimizi arttırmayı amaçlıyoruz. Bunları yaparken dış ticaret konusunda göstereceğimiz yeni yaklaşım ile mevcut pazarımızı genişleterek global pazarda var olmak için farklı coğrafyalara açılacağız.


Paylaş: 

Diğer Haberler